O asfaltach na ASFALTACH 2013

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Anna Rogalińska w rozmowie z Wacławem Michalskim, Dyrektorem Departamentu Technologii GDDKiA
Anna Rogalińska w rozmowie z prof. dr hab. inż. Dariuszem Sybilskim z IBDiM
Anna Rogalińska w rozmowie ze Zbigniewem Taborem, Wiceprezesem Zarządu PKD, dyrektorem ZDW w Katowicach
Anna Rogalińska w rozmowie z Andrzejem Wyszyńskim, Prezesem Zarządu PSWNA
Anna Rogalińska w rozmowie z Grzegorzem Sochańskim, Dyrektorem Zarządzającym NYNAS Sp. z o.o. Firma NYNAS Sp. z o.o. była Sponsorem Specjalnym Forum ASFALTY 2013

media-prof-asfalty2013-right

Dla lepszych, trwałych dróg asfaltowych. Takie przesłanie przyświecało prezentacjom oraz dyskusjom, które wypełniły trwające dwa dni w Krakowie I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne pt.„ Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych”. Forum ASFALTY 2013 pozwoliło zapoznać się ze stanem aktualnej wiedzy oraz perspektywami wykorzystywania asfaltu w drogownictwie. W gronie ekspertów mówiono m.in. o właściwościach lepiszczy asfaltowych, o modyfikacji asfaltu, metodach badania jego właściwości. Perspektywą dyskusji o innowacyjnych technologiach jest konieczność wdrożenia w naszym kraju nawierzchni asfaltowych znaczenie trwalszych od dotychczas stosowanych. Pojęcie, które bardzo często przewijało się w prezentacjach i kuluarowych rozmowach to długowieczne nawierzchnie asfaltowe. Oznacza ono konstrukcje tak zaprojektowane i zbudowane, by mogły służyć - bez przeprowadzania remontu - dłużej niż 50 lat.

Jaka jest historia nowatorskich rozwiązań  stosowanych w Polsce do produkcji asfaltu?

Jakie innowacyjne technologie poprawiają jakość asfaltowych dróg?

Czego można nauczyć się o asfaltach, uczestnicząc w Forum ASFALTY 2013?

Zapraszamy na wywiady z uczestnikami Forum ASFALTY 2013: z Wacławem Michalskim, Dyrektorem Departamentu Technologii GDDKiA,prof. dr hab. inż. Dariuszem Sybilskim z IBDiM, ze Zbigniewem Taborem, Wiceprezesem Zarządu PKD, dyrektorem ZDW w Katowicach, z Andrzejem Wyszyńskim, Prezesem Zarządu PSWNA oraz z Grzegorzem Sochańskim, Dyrektorem Zarządzającym NYNAS Sp. z o.o.

Media Pro Asfalty 2013

Media Pro Asfalty 2013

I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne  „Asfalty w długowiecznych nawierzchniach drogowych” ASFALTY 2013 było już trzecią z cyklu Konferencji Specjalistycznych. Forum zorganizowało Wydawnictwo Czasopism Specjalistycznych MEDIA PRO, partnerem było Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych a partnerem merytorycznym TPA. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad. Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert był patronem medialnym Forum.

Przygotowała: Anna Rogalińska
KameraViaexpert_long_1


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Forum Asfalty 2013


Zdjęcia: ViaExpert