ITWL na Konferencji Naukowo-Technicznej w Jeleniej Górze

Opublikowano w Pozostałe informacje

W dniach 15-16.11.2018 r. w Jeleniej Górze odbyła się I Konferencja Naukowo-Techniczna „Projektowanie, budowa i utrzymanie autostrad, dróg ekspresowych i lotnisk”, która została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział we Wrocławiu, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu.

W konferencji czynnie uczestniczyli Kierownik Zakładu Lotniskowego ITWL ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI, dr inż. Adam POŚWIATA oraz prof. dr hab. inż. Piotr NITA, którzy wygłosili niżej wymienione referaty:

 

  • Ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni lotniskowych z wykorzystaniem urządzeń do ciągłego pomiaru współczynnika tarcia, referat wygłosił ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI w dniu 16.11.2018 r.
  • Ocena równości nawierzchni lotniskowych w aspekcie obowiązujących dokumentów normatywnych, referat wygłosił dr inż. Adam POŚWIATA w dniu 16.11.2018 r.
  • Lotniskowe nawierzchnie na powłokach lodowych jezior, referat wygłosił prof. dr hab. inż. Piotr NITA.