Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

W dniu 23 kwietnia 2012 r. zawarte zostało porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną. Porozumienie obejmuje wymianę informacji, materiałów i doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich praktyczną realizację w zakresie budownictwa komunikacyjnego i inżynierii drogowej. Reprezentantem porozumienia ze strony WAT jest Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG).

Wojskowa Akademia Techniczna

im. Jarosława Dąbrowskiego

Statutową działalność Wojskowa Akademia Techniczna (WAT) rozpoczęła 1 października 1951 roku. W chwili obecnej WAT jest państwową, politechniczną szkołą wyższą. Kształci studentów na studich wojskowych i cywilnych. W jej ofercie dydaktycznej znajdują się studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie, podyplomowe i doktoranckie oraz kursy specjalistyczne i językowe. Akademia prowadzi studia I stopnia (inżynierskie/licencjackie), II stopnia (magister, magister inżynier) i III stopnia (doktoranckie) w ponad pięćdziesięciu specjalnościach, na czternastu kierunkach. WAT prowadzi badania naukowe, prace wdrożeniowe i modernizacyjne w zakresie nauk technicznych, chemicznych, fizycznych, ekonomicznych oraz wojskowych. Współpracuje z kilkudziesięcioma krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi i dydaktycznymi oraz instytutami i uczelniami zagranicznymi z ponad 20 krajów świata. O osiągnięciach uczelni w działalności badawczo-naukowej świadczą nagrody państwowe, nagrody i wyróżnienia MON, nagrody PAN. Rangę i renomę Wojskowej Akademii Technicznej potwierdza wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczno-naukowa. Obecną strukturę uczelni tworzą wydziały akademickie: Wydział Cybernetyki, Wydział Elektroniki, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wydział Mechaniczny i Wydział Mechatroniki oraz Instytut Optoelektroniki.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji
Wojskowej Akademii Technicznej

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji (WIG) jest jednym z siedmiu wydziałów akademickich WAT. Powstał 1 września 2006 r. na mocy uchwały Senatu Wojskowej Akademii Technicznej Nr 63/II/2006 z dnia 18 maja 2006 roku w wyniku przekształcenia Wydziału Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej.

Obecnie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji studiuje ponad 1800 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Najzdolniejsi studenci mają możliwość kształcenia się według indywidualnych programów studiów oraz korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu edukacyjnego SOCRATES.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, poza działalnością dydaktyczną, prowadzi badania naukowe. Prace badawcze są finansowane przez Komitet Badań Naukowych oraz Unię Europejską. O poziomie naukowym realizowanych badań świadczą nagrody i wyróżnienia, zarówno krajowe jak i międzynarodowe. Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji współpracuje naukowo z wieloma ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy.

Struktura Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji:

 • Katedra Inżynierii i Komunikacji
 • Katedra Budownictwa
 • Zakład Geodezji
 • Zakład Geomatyki Stosowanej
 • Zakład Systemów Informacji Geograficznej
 • Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii

Dziekanem Wydziału Inżynierii Lądowej I Geodezji jest Prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki.

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej prowadzi studia I,II i III stopnia m.in. w kierunku budownictwo. W ramach tego kierunku WIG kształci specjalistów z dziedziny budownictwa ogólnego oraz budownictwa komunikacyjnego, dostarczając gospodarce narodowej absolwentów, którzy mogą zasilić kadry firm i instytucji zajmujących się budową, utrzymaniem i eksploatacją obiektów drogowych i lotniskowych.


Nie widzisz zawartości PDF? Kliknij tutaj

 Źródło prezentacji: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Adres

 • ulica: ul. gen. S. Kaliskiego 2
 • kod: 00-908
 • miasto: Warszawa
 • państwo: Polska

Kontakt

 • telefon: +48 22 683 90 76
 • fax: +48 22 683 95 69
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozycja na mapie

Wpisz swój adres w polu adresu poniżej mapy, a zostanie ustalona najkrótsza trasa dojazdu.