Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) jest placówką naukową nadzorowaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, działającą na podstawie ustawy o instytutach badawczych z dn. 30 kwietnia 2010 r. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące budowy oraz utrzymania obiektów komunikacyjnych, zwłaszcza dróg i mostów drogowych, mostów kolejowych, a także budowli podziemnych.

Główny nurt działalności Instytutu obejmuje badania i wdrożenia w zakresie:
• zasad projektowania, wykonywania i utrzymania infrastruktury drogowej,
• materiałów i wyrobów do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
• stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich,
• geotechniki,
• analiz ekonomicznych,
• inżynierii i bezpieczeństwa ruchu,
• systemów zarządzania drogami,
• telematyki komunikacyjnej, baz danych o drogach i obiektach inżynierskich.

Do działalności IBDiM należy także przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki - opracowywanie wytycznych, instrukcji, ekspertyz oraz procedur.

Instytut bierze udział w pracach licznych organizacji międzynarodowych, m.in.: FEHRL - Forum Europejskich Drogowych Instytutów Badawczych , FERSI - Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, IABSE - Międzynarodowego Stowarzyszenia Mostów i Konstrukcji, RILEM - Międzynarodowego Stowarzyszenia Laboratoriów Badawczych Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Jest uczestnikiem i koordynatorem wielu projektów międzynarodowych, np.: EUREKA, COST oraz Programów Ramowych Unii Europejskiej.

Zakłady naukowe IBDiM:
Zakład Betonu
Zakład Diagnostyki Nawierzchni
Zakład Geotechniki i Fundamentowania
Zakład Mostów
Zakład Systemów Zarządzania i Telematyki
Zakład Technologii Nawierzchni
Zakład Ekonomiki
Ośrodek Badań Mostów, Filia „Kielce"
Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, Filia „Wrocław"

Laboratoria Akredytowane IBDiM
Laboratorium Betonu
Laboratorium Diagnostyki Nawierzchni
Laboratorium Geotechniki
Polowe Laboratorium Badań Pali
Pracownia Lepiszczy Bitumicznych
Pracownia Technologii Nawierzchni
Pracownia Chemii i Ochrony Środowiska
Laboratorium Badań Konstrukcji Mostowych
Zespół Diagnostyki i Napraw Mostów
Zespół Testów Zderzeniowych i Meteorologii Drogowej
Pracownia Mostów i Urządzeń Odwadniających
Pracownia Betonów i Kruszyw

03-301 Warszawa, ul. Instytutowa 1
tel. : 22 698 06 06,
fax : 22 814 50 28
Dział Promocji
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 814 26 09
www.ibdim.edu.pl

 

ROAD AND BRIDGE RESEARCH INSTITUTE

Road and Bridge Research Institute is a scientific institution supervised by the Minister of Transport, Construction and Maritime Economy. It is acting on the basis of the Act of 30 April 2010 on research institutes.

The Institute conducts research and development work concerning the construction and maintenance of transportation structures, specifically roads and road bridges, railway bridges and underground structures.

The main scope of the Institute activities and implementations is focused on the following subjects:

 • principles of design, execution and maintenance of transportation structures,
 • materials and products for communication engineering,
 • technical state of roads and engineering structures,
 • geotechnics,
 • economic analysis,
 • engineering and traffic safety,
 • road network management systems,
 • transportation issues, database of roads and engineering structures.

Besides the research and development activity, the Road and Bridge Research Institute adapts R&D results to the practical needs elaborating guidelines, instructions, expert opinions and procedures.

The Institute takes part in the work of numerous international organizations, such as: FEHRL – Forum of European National Highway Research Laboratories, FERSI Forum of European Road Safety Research Institutes, IABSEInternational Association of Bridge Structural Engineering, RILEM – The International Union of Testing and Research Laboratories. The Institute is a participant and coordinator of many international projects, for example: EUREKA, COST, Framework Programme of the European Union.

Scientific Divisions
Concrete Division
Pavement Diagnostic Division
Geotechnics and Foundation Division
Bridge Department
Management Systems and Telematics Division
Pavement Technology Division
Economic Division
Bridge, Concrete and Aggregate Research Center, Branch "Wroclaw"
Bridge Research Center, Branch "Kielce"

Accredited Laboratories
Concrete Laboratory
Pavement Diagnostic Laboratory
Geotechnics Laboratory
Pile Testing Field Laboratory
Bituminous Binders Laboratory
Pavement Technology Laboratory
Chemistry & Environmental Protection Laboratory
Bridge Structures Research Laboratory
Bridge Diagnostics and Repairs Unit
Crash Tests and Road Meteorology Team
Bridge and Drainage Division
Concrete and Aggregate Division

Address
1, Instytutowa str.
03-302 Warsaw
Poland
phone: +48 22 698 06 06
fax: + 48 22 814 50 28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ibdim.edu.pl

Lista materiałów na ViaExpert dotyczących partnera:

Dlaczego przeprowadza się badania międzylaboratoryjne?

Złoty Medal dla ISKIP na Targach Innovation Fair INPEX w USA

O znaczeniu betonu i współpracy polskich naukowców z ekspertami RILEM …

Jakie zagrożenie stwarzają na drogach przeciążone pojazdy?

Śląski odcinek A1 - wyzwanie dla ekspertów i ... dla mediów

Na AUTOSTRADZIE o innowacyjnych rozwiązaniach odcinka Autostrady A1 na Śląsku

Co dzieje się na AUTOSTRADZIE w Kielcach?

Czym są gabiony i czego nas uczą "Czarne Kwiaty"?

Co powinniśmy wiedzieć o głębokich wykopach?

Czym jest i jak działa FEHRL?

Nawierzchnie standardowe i „perpetual pavement” czyli to, co najważniejsze dla nawierzchni drogowej dzieje się głęboko.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów - sukcesy w 2012 i życzenia na 2013 rok.

„Pigułka wiedzy” na seminarium czyli o nowatorskich rozwiązaniach w mostownictwie i geoinżynierii

Targi INFRASTRUKTURA - rozpoczęte!

W "ROADS AND BRIDGES - DROGI I MOSTY" o module sprężystości mieszanek związanych hydraulicznie

Artykuły w „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY” będą inspirować, odpowiadać światowym trendom.

„ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY” pokażą światu polskie osiągnięcia naukowe i techniczne

ISKIP skutecznie pomaga w pracy inspektorom transportu drogowego

O podłożu i fundamentach budowli drogowych

TERAZ POLSKA dla Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Jak skutecznie przedłużać trwałość stalowych konstrukcji mostowych?

AUTOSTRADA-POLSKA to droga do...wiedzy

AUTOSTRADA–POLSKA – inspiracja nie tylko do budowy autostrad

Czy można budować dobrej jakości, bezpieczne drogi bez współpracy z naukowcami?

Mieszanka na ... Złoty Medal

Lepiej nie uczyć się na błędach, lecz na ... seminariach

„Gazela Biznesu 2011” dla Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Targi INFRASTRUKTURA 2011 - II Forum Moja Innowacja

Dlaczego warto badać stan infrastruktury drogowej?

W czym pomoże kierowcom inteligencja drogowych barier?

INFRASTRUKTURA 2011 – targi dla nowoczesnych i bezpiecznych dróg

Czego nas uczy „Eksploatacja dróg”?

Instytut Badawczy Dróg i Mostów - ekspert w dziedzinie ITS

Instytut Badawczy Dróg i Mostów - ekspert innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych

Dlaczego droga do dróg prowadzi przez… paragrafy?

Jak skutecznie walczyć z hałasem drogowym?

 

Adres

 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • ulica: ul. Instytutowa 1
 • kod: 03-302
 • miasto: Warszawa
 • państwo: Polska

Kontakt

 • telefon: +48 22 698 06 06
 • fax: +48 22 814 50 28
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pozycja na mapie

Wpisz swój adres w polu adresu poniżej mapy, a zostanie ustalona najkrótsza trasa dojazdu.