abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Białymstoku

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej jest stowarzyszeniem naukowo–technicznym o charakterze twórczo–zawodowym, dobrowolnym, działającym na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków. Oddział w Białymstoku powołano w 1948 roku.

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne

Polskie Towarzystwo Dendrologiczne

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Ochrony Środowiska

Celem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego jest zrzeszanie osób zainteresowanych szeroko rozumianą dendrologią, pogłębianie oraz upowszechnianie wiedzy na temat biologii, ekologii i uprawy roślin drzewiastych, a także inicjowanie i prowadzenie zespołowych badań naukowych w tej dziedzinie.

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Producentów Cementu (jako Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna) powstało w roku 1990 w Krakowie. Zrzesza kadrę kierowniczą przedsiębiorstw przemysłu cementowego  oraz jako osoby prawne, przedsiębiorstwa branży cementowej.

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego (Polish Lime Association) reprezentuje wiodących producentów branży wapienniczej. Członkami Stowarzyszenia są zakłady wapiennicze prowadzące działalność produkcyjną w Polsce.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 28.12.2004, a działalność rozpoczęło na początku roku 2005. Powstało na bazie wcześniej działającego Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna i jest kontynuatorem wszelkich jego działań na rzecz branży wapienniczej w Polsce.