abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Parkingi

City Parking Group S.A.

City Parking Group S.A.

City Parking Group S.A.  Utworzona została w 1994 roku (ówczesna nazwa CoolAr Sp. z o.o.). Przedmiotem działalności spółki od początku jej istnienia było świadczenie usług w zakresie zarządzania ruchem komunikacyjnym w centrach miast, projektowania i organizacji Stref Płatnego Parkowania (SPP), jak również dostosowanie ich do współczesnych uwarunkowań w zakresie miejskiej inżynierii ruchu.

Spółka aktywnie działa również w segmencie parkingów zamkniętych i wielopoziomowych, zlokalizowanych głównie przy obiektach użyteczności publicznej i obiektach komercyjnych, oferując pomoc przy ich projektowaniu, organizacji i zarządzaniu.