abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Jednostki szkoleniowe

Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Od 1998 r. Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. oferuje szkolenia, warsztaty i konferencje, zarówno w ofercie otwartej, jak i na zamówienie, z zakresu:

- technologii budowy i remontów dróg i mostów, badań laboratoryjnych,

- inżynierii ruchu, w tym zagadnienia BRD i ITS,

- organizacji procesów inwestycyjnych,

- transportu lądowego i lotniczego, a także z

- dziedzin pokrewnych, istotnych dla podmiotów sektora transportu i budownictwa.