abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Samorządowe jednostki

ZDW Bydgoszcz

ZDW Bydgoszcz

Najważniejszym zadaniem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej na trasach województwa kujawsko-pomorskiego. Staramy się także zwiększać dostępność komunikacyjną Kujaw i Pomorza oraz poprawiać jakość powiązań infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Działania te powodują zwiększenie atrakcyjności nowych i istniejących terenów inwestycyjnych. Poprawia się komfort jazdy oraz stan środowiska.
Sieć dróg wojewódzkich w województwie Kujawsko-Pomorskim liczy 1729 km kilometrów. Uzupełniają one sieć dróg krajowych oraz łączą najważniejsze miasta regionu.

Zarząd posiada 6 jednostek terenowych (Rejonów) w:

- Inowrocławiu
- Toruniu
- Tucholi
- Wąbrzeźnie
- Włocławku
- Żołędowie

ZDW Łódź

ZDW Łódź

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego, jako samorządowa jednostka organizacyjna, wykonująca zadania Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie zarządu dróg wojewódzkich w przedmiocie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg zgodnie z wymogami ustawy o drogach publicznych. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.

Siedzibą Zarządu jest miasto Łódź, a terenem działania województwo łódzkie. Podlegają mu drogi o łącznej długości 1152,4 km. Wyłączone są z administrowania trasy wojewódzkie w miastach na prawach powiatu: Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skierniewic.

Zarząd posiada 5 jednostek terenowych (Rejonów) w:

- Bełchatowie wraz z Obwodami Drogowymi w Grocholicach i Przedborzu,

- Piotrkowie Trybunalskim wraz z Obwodami Drogowymi w Koluszkach i Januszewicach,

- Poddębicach wraz z Obwodami Drogowymi w Zygrach i Uniejowie,

- Łowiczu wraz z Obwodami Drogowymi w Łowiczu i Białej Rawskiej,

- Sieradzu wraz z Obwodami Drogowymi w Działoszynie i Widawie.