abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#

Fundacje

Fundacja Grzegorza Stecha

Fundacja Grzegorza Stecha

„Pomagamy zdolnej młodzieży”

Fundacja działa głównie w środowisku drogowym, podejmujemy działania edukacyjne związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, bezpiecznym zachowaniem na budowach drogowych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku drogowca.

Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami, których działalność przeplata się z działalnością drogową lub zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży np. wspólnie z MDK Dom Harcerza i Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych powołaliśmy Klub Przyjaciół Lasu, w ramach którego odbywać się będą spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy ekologiczne, wyjazdy edukacyjne na łono przyrody.

W chwili obecnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska został złożony wniosek gdzie FGS występuje jako partner o dofinansowanie projektu związanego z edukacją ekologiczną.