abcdefghijklmnopqrstuvwxyz#
Partnerzy ViaExpert
 
Fundacja Grzegorza Stecha

Fundacja Grzegorza Stecha

„Pomagamy zdolnej młodzieży”

Fundacja działa głównie w środowisku drogowym, podejmujemy działania edukacyjne związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, bezpiecznym zachowaniem na budowach drogowych oraz budowaniem pozytywnego wizerunku drogowca.

Nawiązaliśmy współpracę z organizacjami, których działalność przeplata się z działalnością drogową lub zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży np. wspólnie z MDK Dom Harcerza i Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych powołaliśmy Klub Przyjaciół Lasu, w ramach którego odbywać się będą spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy ekologiczne, wyjazdy edukacyjne na łono przyrody.

W chwili obecnej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska został złożony wniosek gdzie FGS występuje jako partner o dofinansowanie projektu związanego z edukacją ekologiczną. 

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie Producentów Cementu (jako Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna) powstało w roku 1990 w Krakowie. Zrzesza kadrę kierowniczą przedsiębiorstw przemysłu cementowego  oraz jako osoby prawne, przedsiębiorstwa branży cementowej.

Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o.

Od 1998 r. Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. oferuje szkolenia, warsztaty i konferencje, zarówno w ofercie otwartej, jak i na zamówienie, z zakresu:

- technologii budowy i remontów dróg i mostów, badań laboratoryjnych,

- inżynierii ruchu, w tym zagadnienia BRD i ITS,

- organizacji procesów inwestycyjnych,

- transportu lądowego i lotniczego, a także z

- dziedzin pokrewnych, istotnych dla podmiotów sektora transportu i budownictwa.

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego

Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego (Polish Lime Association) reprezentuje wiodących producentów branży wapienniczej. Członkami Stowarzyszenia są zakłady wapiennicze prowadzące działalność produkcyjną w Polsce.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 28.12.2004, a działalność rozpoczęło na początku roku 2005. Powstało na bazie wcześniej działającego Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna i jest kontynuatorem wszelkich jego działań na rzecz branży wapienniczej w Polsce.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa utworzona została w 1994 roku i jest branżową organizacją samorządu gospodarczego, która na zasadach dobrowolności zrzesza firmy drogowo - mostowe w celu ich integracji i umożliwienia bardziej efektywnego przedstawiania swoich problemów w ośrodkach decyzyjnych i innych jednostkach oraz organizacjach, mających wpływ na kształtowanie polityki komunikacyjnej w kraju i poszczególnych regionach. 

PrOWERk Sp. z o.o.

PrOWERk Sp. z o.o.

W 2017 r. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "PrOWERk" Sp.z z o.o. obchodzi swoje 26 lecie, a powstało w 1991 roku w Krakowie i jest polską firmąbez udziału kapitału zagranicznego. Firma zaczęła swoją działalność od dostaw barier ochronnych drogowych i mostowych grupy SP wraz z elementami uzupełniającymi.

Strassmayr Sp. z o.o.

Strassmayr Sp. z o.o.

Strassmayr Sp. z o.o. jest Europejskim producentem maszyn do budowy i naprawy dróg. Firma prezentuje technologię remontów nawierzchni drogowych, remontów połaciowych, zalewania szczelin – są to nieliczne z wprowadzonych rozwiązań, które wykorzystywane są przez nasza firmę w drogownictwie.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Podstawowym zadaniem Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych jest realizacja prac badawczo-rozwojowych oraz wykonywanie badań, które umożliwiają ocenę parametrów fizyko-mechanicznych oraz techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni lotniskowych.

Cement Ożarów

Cement Ożarów

CEMENT OŻARÓW S.A., producent najwyższej jakości cementów, organizuje na terenie kraju cykliczne konferencje popularyzujące wiedzę o zastosowaniu technologii betonowej na drogach: gminnych, powiatowych i wojewódzkich.