XIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych: Podsumowanie

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

KZDPZa nami XIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych. Organizatorami byli: Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Powiatowych Województwa Mazowieckiego, Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku oraz Instytut Dróg Samorządowych. Kongres w szerszym aspekcie - był forum do dyskusji o przyszłości administrowania drogami samorządowymi. XIII Ogólnopolski Kongres Zarządców Dróg Powiatowych odbywał się od 22maja do 25 maja br. w Józefowie k/Otwocka pod honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Związku Powiatów Polskich. 

Otwock 2012 zdjęcie zbiorowe

O randze wydarzenia świadczyła obecność na inauguracji Kongresu wielu przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej,  których uroczyście powitał Tadeusz Marek Płaczek, z-ca DyrektoraZDP w Otwocku. Gośćmi XIII OgólnopolskiegoKongresu Zarządców Dróg Powiatowych byli m.in.: Beata Leszczyńska, Z-ca Dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wojciech Ostrowski - Radca Ministra Finansów oraz Poseł Janusz Piechociński, wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury w Sejmie RP.Związek Powiatów Polskich reprezentował Józef Swaczyna, Starosta Strzelecki.

Uczestnicy debaty kongresowej zastanawiali się: Jak efektywnie zarządzać drogami powiatowymi? Gdzie szukać źródeł środków na ich finansowanie?

Podkreślano, że znalezienie odpowiedzi na te pytania będzie mieć fundamentalne znaczenie dla wszystkich dróg samorządowych.

Na uwagę zasługuje znakomita organizacja Kongresu. Panelowym dyskusjom towarzyszyły wykłady ekspertów, związane z technologiami budowy i utrzymania dróg, poprawą bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz zagadnieniami prawnymi zarządzania pasem drogowym. Prelegentami byli: Dr inż. Wiesław Dąbrowski z Instytutu Dróg Samorządowych, prezes OAT Sp. z o.o, Tomasz Mechowski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Dr Jarosław Ajdukiewicz z „INORA”- Gliwice, Dr inż. Igor Ruttmar z TPA, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Sandecki z Politechniki Warszawskiej, Instytut Dróg Samorządowych, Tomasz Borowski, Prezes Stowarzyszenia KLIR. Mecenas Ryszard Kulik, radca prawny w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wygłosił niezwykle ważny referat na temat zagadnień prawnych w działalności zarządców drogowych. Debatom i prelekcjom ekspertów towarzyszyły oferty firm, świadczących usługi dla drogownictwa samorządowego oraz wystawa maszyn i specjalistycznego sprzętu.

Jakie powinny być efekty Kongresu? Problemy z jakimi borykają się drogowcy powiatowi są związane z sytuacją w jakiej znajduje się obecnie polskie drogownictwa. Dlatego wnioski, zawarte w uchwale XIII Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych powinny stać się inspiracją dla wszystkich instytucji i osób, które decydują o kształcie całego systemu funkcjonowania infrastruktury.

Polecamy opublikowane na Portalu ViaExpert wywiady z uczestnikami i gośćmi  XIII Ogólnopolskiego Kongresu ZDP w Józefowie k/ Otwocka :

- rozmowa z Posłem Januszem Piechocińskim, zastępcą przewodniczącego Komisji Infrastruktury w Sejmie RP

- rozmowa z Adamem Czerwińskim, przewodniczącym Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych

- rozmowa z Grzegorzem Stechem, przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich

- rozmowa z  Prof. dr hab. inż. Dariuszem Sybilskim z IBDiM,  autorem referatu na temat nowych technologii budowy dróg

- wystąpienie Dr inż. Wiesława Dąbrowskiego z Instytutu Dróg Samorządowych, prezesa OAT Sp. z o.o, autora referatu o fundamentalnych zasadach oraz czynnikach decydujących o użyteczności zabiegów utrzymaniowych nawierzchni dróg.

Relacje z XIII Ogólnopolskim Kongresu ZDP w Józefowie k/Otwocka opublikowane zostaną w „Drogach Samorządowych”.

Otwock2012 podsumowanie2_m Otwock2012 podsumowanie3_m Otwock2012 podsumowanie

Autor zdjęcia zbiorowego uczestników Kongresu: Jacek Bojarski
Zdjęcie opublikowane za zgodą Instytutu Dróg Samorządowych