Jakie zagrożenie stwarzają na drogach przeciążone pojazdy?

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Anna Rogalińska w rozmowie z mgr inż. Tomaszem Kulą

Przeciążone pojazdy zagrażają bezpieczeństwu na drodze. Niszczą też nawierzchnie, przyspieszając konieczność kosztownych remontów.

Jak sprawnie i skutecznie wykluczać z ruchu przeciążone pojazdy?

Tej tematyce poświęcona była konferencja „Identyfikacja i ważenie pojazdów przeciążonych” zorganizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA 2013. Uczestniczyli w niej m.in. specjaliści od systemów preselekcji oraz przedstawiciele Inspekcji Transportu Drogowego.

O problemach omawianych podczas konferencji rozmawiamy z mgr inż. Tomaszem Kulą, z-cą Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.


KameraViaexpert_long_1

Przygotowała: Anna Rogalińska