„Pigułka wiedzy” na seminarium czyli o nowatorskich rozwiązaniach w mostownictwie i geoinżynierii

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Seminarium IBDiM 2

Jakie nowatorskie rozwiązania wybrać, jak się do nich przygotować i jak przy realizacji unikać błędów?

To tylko niektóre zagadnienia, jakie omawiano podczas Seminarium „Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii”, które zorganizował Instytut Badawczy Dróg i Mostów przy Współpracy ze Związkiem Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej oraz firmą KPRM. Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert był patronem medialnym seminarium.

Seminarium poprzedziła uroczystość związana z Obchodami Siedemdziesiątych Urodzin dr inż. Andrzeja Niemierko. Jubilata – „jako naukowca, inżyniera i przyjaciela” – przedstawił zebranym w niezwykle serdecznych słowach prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski.

Dr inż. Andrzej Niemierko od 1970 roku jest pracownikiem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Ten wybitny ekspert badań obiektów mostowych, zasiada również w Zarządzie ZMRP. Z wielkim zaangażowaniem dr inż. Andrzej Niemierko promuje polskie mostownictwo. Wyrazem tego jest m.in. wydany w 2011 roku album pt. „ Mosty świata na modelach i monetach”, którego jest współautorem.

Dr inż. Andrzej Niemierko był pierwszym prelegentem seminarium „Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii”. Wygłosił referat pt. „Awarie łożysk spowodowane błędami projektowania i wykonawstwa”.

Seminarium IBDiMEksperci biorący udział w Seminarium omówili zagadnienia ważne dla rozwoju współczesnego mostownictwa i geoinżynierii.Podczas Seminarium wygłoszone zostały też następujące referaty:

Zofia Gałajda, Jan Surmiak - „Ochrona własności przemysłowej firm, działających na rzecz budownictwa.”
Grażyna Czopek, Mirosław Bajor - „Doświadczenia ze stosowania metody zaprojektuj i wybuduj.”
Marek Wazowski, Wojciech Małecki - „Doświadczenia ze stosowania pali przemieszczeniowych formowanych w gruncie metodą dynamiczną”.
Czesław Szymankiewicz - „Poszerzenie podstaw pali metodą iniekcji strumieniowej.”
Janusz Sobolewski, Jarosław Ajdukiewicz, Michał Pilch - „Podpory mostowe z gruntu zbrojonego geosyntetykami.”
Krzysztof Michalczuk - „Budowa pierwszego w Polsce tunelu zmechanizowanego tarczą płuczkową pod Wisłą w Warszawie.”
Artur Salachna - „Praktyczne aspekty budowy mostów metodą nasuwania i metodą rusztowań przesuwnych.”


O tematyce seminarium oraz sposobie prezentacji wiedzy rozmawiamy z organizatorem, mgr inż. Piotrem Rychlewskim z IBDiM.


Anna Rogalińska w rozmowie z mgr inż. Piotrem Rychlewskim

 

O wiedzy przekazywanej na seminariach:„(…) Kiedyś usłyszałem od jednego profesora, że zamiast uczyć się na błędach, należy uczyć się na politechnice. Te seminaria są okazją by uczyć się jeszcze  nowszej, bardziej aktualnej wiedzy - takiej pochodzącej sprzed kilku miesięcy (…)”


Mgr inż.Mirosław Bajor z firmy KLOTOIDA przedstawił, przygotowany wspólnie z mgr inż. Grażyną Czopek z ZDW w Krakowie  referat  pt.” Doświadczenia ze stosowania metody zaprojektuj i wybuduj.”

Z mgr inż. Mirosławem Bajorem rozmawialiśmy na temat zalet, wad i ewentualnych błędów możliwych przy realizacji projektów w tym systemie.


Anna Rogalińska w rozmowie z mgr inż. Mirosławem Bajorem

 

O plusach i minusach systemu „Zaprojektuj i wybuduj”:„(…) Może to być system, który w pewnym stopniu przyspiesza realizację i potania (…). Większość minusów wynika z praktyki. Praktyka pokazała, że te inwestycje nie są dobrze przygotowywane. Inwestorzy nie posiadają projektów budowlanych, a często koncepcji (…)”


Zainteresowanie uczestników seminarium wzbudził temat budowy ścian oporowych i przyczółków mostowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami i taśmami stalowymi.

Zapraszamy na rozmowę z jednym z autorów referatu na ten temat, dr inż. Januszem Sobolewskim z HUESKER Syntetic GmbH Gescher.


Anna Rogalińska w rozmowie z dr inż. Januszem Sobolewskim

 

O korzyściach wynikających z wykorzystywania geosyntetyków:„(…) Obiekty są dużo tańsze – o ok. 30 -40 proc. Szybsze jest wykonanie. Też o ok. 30 proc. Trwałość i użytkowość jest mniej więcej taka sama, jak obiektów „tradycyjnych” (…)”


Anna Rogalińska w rozmowie z dr inż. Januszem Rymszą

Podczas Seminarium „Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii” wręczono Złoty Medal XX- lecia ZMRP. Otrzymał go dr inż. Janusz Rymsza - Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Prof. Barbara Rymsza została Laureatką Srebrnego Medalu .

Z dr inż. Januszem Rymszą rozmawialiśmy o konsekwencjach ruchu samochodów ciężkich na drogach publicznych.


Seminaria z dziedziny geotechniki cieszą się dużym zainteresowaniem. Ponieważ - jak mówią eksperci - bez wiedzy z tej dziedziny – nie ma mowy o powstawaniu obiektów nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury komunikacyjnej.

KameraViaexpert_long_1

Przygotowała: Anna Rogalińska