O oświetleniu przejść i dróg w debacie NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY BRD W POLSCE

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Ewelina Nawara
Zdjęcie: Media Pro Polskie Media Profesjonalne

O VII KRAKOWSKICH DNIACH BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO2020, 36. wydarzeniu z cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka biznes rozmawiamy z Eweliną Nawarą, Dyrektor Media-Pro Polskie Media Profesjonalne

W ramach VII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020 odbyły się dwie konferencje: VIII Forum BARIERY i ORGANIZACJA RUCHU 2020 oraz Seminarium OŚWIETLENIE 2020. Jak zrodził się pomysł, by w kontekście zagadnień brd podjąć tematykę oświetlenia dróg?

Tematyka oświetlenia dróg obecna jest w trakcie naszych konferencji już od kilku edycji, ale rzeczywiście tym razem dedykowaliśmy jej odrębne, całodniowe seminarium. Tworząc jego program skupiliśmy się na oświetleniu przejść dla pieszych. Głównym celem jest przybliżenie zagadnień związanych z wdrażaniem wytycznych organizacji bezpiecznego ruchu pieszych w zakresie właściwego oświetlenia przejść dla pieszych. Kilka lat temu prezentowane były u nas założenia do tego opracowania. Wytyczne, które zostały przygotowane w 2017 r. na zlecenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa uporządkowały proces przygotowania inwestycji drogowych, ale wciąż istnieje potrzeba wyjaśnienia wielu zagadnień związanych z oświetleniem przejść. Szczególnie, że branże drogowa i oświetleniowa, których współpraca w tym zakresie jest niezbędna, nie miały do tej pory platformy do dyskusji i spotkania. Potrzebę zorganizowania Seminarium, właśnie w formule KONFERENCJI SPECJALISTYCZNYCH, dedykowanego tematyce oświetlenia wyraził prof. Piotr Tomczuk z Politechniki Warszawskiej, autor wytycznych w zakresie oświetlenia przejść. Podjęliśmy ten temat z przyjemnością. Nabiera on szczególnego znaczenia w kontekście procedowanych obecnie zmian w zakresie pierwszeństwa pieszych, które determinują zapewnienie widoczności tej grupy użytkowników ruchu w strefie zbliżania się i oczekiwania.

Zdjęcie: Media Pro Polskie Media Profesjonalne

Czy wątek oświetlenia dróg został podjęty i wyeksponowany podczas debaty o najważniejszych problemach BRD w Polsce?

Projekt debaty KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020 powstał bezpośrednio po exposé premiera Mateusza Morawieckiego, w którym temat BRD wybrzmiał wyraźnie jako priorytet rządu. Zapowiedzi te dały realną nadzieję na znaczną poprawę bezpieczeństwa na drogach. To był listopad 2019, okres gorących przygotowań do KRAKOWSKICH DNI BRD 2020, które każdego roku odbywają się w lutym. Było dla nas oczywiste, że należy zarezerwować czas na przedyskutowanie tematów wybrzmiałych w exposé. Rozpoczęliśmy przygotowania do debaty. W grudniu został złożony w Sejmie rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, zakładającej m.in. nadanie większej ochrony pieszym przekraczającym przejście dla pieszych oraz walkę z piratami drogowymi, a teraz jest w trakcie konsultacji publicznych, których termin mija dzisiaj, bo rozmawiamy w piątek 21 lutego, w ostatni dzień konferencji. Główne zagadnienia debaty „Najważniejsze problemy BRD w Polsce” dotyczyły właśnie procedowanych zmian. Nie zabrakło oczywiście tematu oświetlenia dróg. Warunkiem powodzenia rzeczywistej ochrony pieszych jest doprowadzenie przejść do wymaganych standardów. Podstawową kwestią jest weryfikacja lokalizacji przejść dla pieszych. Cześć z nich należy zlikwidować, a część zamienić na przejścia sugerowane. Niezbędne jest zapewnienie wzajemnej widoczności kierowcy i pieszego, już w momencie zbliżania się pieszego do przejścia. Oprócz usunięcia przeszkód geometrycznych, w tym zaparkowanych w pobliżu samochodów, zakłócającej widoczność roślinności, priorytetem jest właśnie właściwe oświetlenie przejść. Kluczową sprawą jest tu właściwe oświetlenie sylwetki pieszego, a nie powierzchni przejścia dla pieszych. Popularne w ubiegłych latach kasetony nad przejściami nie rozwiązują tego problemu, a wręcz szkodzą. Prof. Piotr Tomczuk w czasie debaty apelował o korzystanie z wytycznych oświetlenia przejść dla pieszych. Minister Andrzej Adamczyk zadeklarował przeznaczenie w 2020 roku na doświetlenie przejść kwotę 700 mln zł. Umożliwi to prawdziwy skok cywilizacyjny w zakresie doświetlenia przejść. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Panelistom debaty i moim Współprowadzącym.

Zdjęcie: Media Pro Polskie Media Profesjonalne

Konferencja VII KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2020 rozpoczęła cykl tegorocznych Konferencji Specjalistycznych nauka-praktyka-biznes. Na jakie kolejne ciekawe wydarzenia zaprosi organizator - Wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne - w 2020 roku?

W materiałach konferencyjnych jest najnowszy numer naszego magazynu „DROGI. Budownictwo infrastrukturalne”, w którym publikujemy artykuły zapowiadające tematykę jesiennych wydarzeń. W październiku odbędą się KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2020, na które złożą się aż trzy spotkania: II Forum „Innowacyjny Tramwaj”, V Forum „Sygnalizacja Świetlna 2020” oraz pierwsza edycja Forum BUSPASY 2020. To ostatnie zagadnienie jest przygotowywane we współpracy z dr. inż.Markiem Bauerem z Politechniki Krakowskiej. Szczególnie aktualne, bo temat pasów autobusowych również wybrzmiał w exposé premiera i naszej wczorajszej debacie. W dniach 18-20 listopada br. odbędą się KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2020. Mamy też już ustalony termin VIII KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2021: 24-26 lutego 2021 r. Już dziś serdecznie zapraszam.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Rozmawiała:

Anna Rogalińska

Zdjęcia: Media Pro Polskie Media Profesjonalne