Destrukt asfaltu, granulat i włókna gumowe - czy materiały z recyklingu są użyteczne w drogownictwie?

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

BLL_1

 

 

Jakie są aktualne możliwości technologiczne i prawne zastosowania w budownictwie drogowym destruktu asfaltu i innych materiałów z recyklingu – w tym granulatu i włókien gumowych? Temu zagadnieniu poświęcona była konferencja, która we wrześniu br. odbywała się w Ożarowie Mazowieckim.

Patronami honorowymi Konferencji byli : Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PSWNA, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Kongres Drogowy. Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert był jednym z patronów medialnych.

Recykling, czyli wykorzystywaniem przetworzonych, zużytych materiałów do wytwarzania nowych produktów jest rozwiązaniem niezwykle ważnym z punktu widzenia technologii i ochrony środowiska. Również - w dziedzinie drogownictwa. Konferencja w Ożarowie była już drugim seminarium, poświeconym temu zagadnieniu, zorganizowanym przez firmę BLL Sp. z o.o..

 Rozmowa z Panią Lilianą Chołuj, Prezes Zarządu BLL Sp. z o.o.

Podczas trwającej dwa dni Konferencji „Zastosowanie destruktu asfaltowego i innych materiałów z recyklingu w budownictwie drogowym - granulat i włókna gumowe” wygłoszono następujące referaty:


28 września 2011r.:
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat / Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski „Lepiszcza i mieszanki mineralno - asfaltowe modyfikowane dodatkami gumowymi – charakterystyka, właściwości, zastosowanie”
 • Karol Kowalski „Zastosowanie lepiszczy gumowo - asfaltowych w budownictwie drogowym na przykładzie doświadczeń USA”- Politechnika Warszawska
 • Prof. dr hab. inż. Irena Gaweł „Oddziaływanie fizykochemiczne między gumą, a asfaltem”- Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski „Zastosowanie materiałów z przeróbki opon samochodowych w nawierzchniach asfaltowych”- IBDiM
 Rozmowa z Panem Igorem Ruttmarem, Prezesam Zarządu TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o.
29 września 2011 r.:
 • Bohdan Dołżycki „Projektowanie mieszanek mineralno - asfaltowych z destruktem asfaltowym”- Politechnika Gdańska
 • Marco Müller „Trwałe budowanie nawierzchni asfaltowych: Nawierzchnie asfaltowe a asfalt naturalny”- Carl Ungewitter Trinidad Lake Asphalt Niemcy
 • Igor Ruttmar „Wykorzystanie granulatu asfaltowego do podbudowy z betonu asfaltowego - studium przypadku. Badania i praktyka” - TPA
 • Robert Jurczak „Wykorzystanie granulatu gumowego w mieszankach mineralno - asfaltowych”- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie/ GDDKiA
 • Michał Sarnowski „Program badawczy realizacji projektu innowacyjnego pt. „Opracowanie i wdrażanie innowacyjnej, przyjaznej środowisku technologii modyfikacji asfaltów drogowych gumą” - Politechnika Warszawska
 • Wacław Michalski „Zastosowanie destruktu asfaltowego w świetle obowiązujących przepisów”- GDDKiA
 • Dariusz Słotwiński „Ponowne wykorzystanie i recykling mieszanek mineralno -asfaltowych”- PSWNA
 • Małgorzata Kuc – Wojteczek „Szanse na dofinansowanie nowoczesnych technologii w zakresie drogownictwa”- Forty – Doradztwo Unijne
 • Jerzy Jurczuk „Zastosowanie strzępów gumowych jako lekkiego wypełnienia w nasypach drogowych”- Mostostal Warszawa S.A
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Piłat / Prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski „Podsumowanie Konferencji”- Politechnika Warszawska