INFRASTRUKTURA 2011 – targi dla nowoczesnych i bezpiecznych dróg

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Otwarcie Targów Infrastruktura 2011

 

Co to znaczy dobrze zaprojektowana sieć drogowa? Jakimi technologiami należy ją wykonać? Co zapewni bezpieczeństwo użytkownikom dróg?

Odpowiedzi na te i inne ważne dla drogownictwa pytania można było znaleźć  na zakończonych właśnie w Warszawie IX Międzynarodowych Targach Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2011. Patronatem Honorowym objęli Targi: Minister Infrastruktury, Prezydent Miasta Stołecznego oraz Sejmowa Komisja Infrastruktury. Merytorycznie Targom INFRASTRUKTURA 2011 patronowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert był jednym z patronów medialnych .

Otwierając Targi INFRASTRUKTURA 2011, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień, powiedział, że lata 2007- 2011 to były ciężkie lata pracy. Podziękował wystawcom, którzy uczestniczyli w budowie nowoczesnej infrastruktury razem z Ministerstwem Infrastruktury i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz tym, którzy: „codziennie realizują inwestycje na placu budowy, czyli podwykonawcom”. (cytat za: Ministerstwo Infrastruktury, www. mi.gov.pl )

Do Centrum Targowego MT Polska w Warszawie  przy ul Marsa 56c, gdzie od 15 do 17 listopada br. odbywała się ta jedna z ważniejszych imprez branżowych, przyjechało 117 wystawców z kraju i z zagranicy. Były firmy wykonawcze i usługowe, producenci maszyn i sprzętu, niezbędnych do budowy dróg o wysokim standardzie.  W ofercie targowej znalazły się również nowoczesne urządzenia z dziedziny inżynierii ruchu. Firmy motoryzacyjne pokazały, czym po komfortowych drogach powinno się wygodnie jeździć.Stoisko 1

Targi INFRASTRUKTURA 2011 to - tradycyjnie już - prezentacja tego wszystkiego, co pozwala poprawić poziom usług drogowych. Targi mają walor biznesowy i edukacyjny. Ten drugi cel osiągają organizatorzy proponując udział w konferencjach i seminariach. W tym roku wiele miejsca poświęcono zagadnieniom bezpieczeństwa. Ministerstwo Infrastruktury - Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we współpracy z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowały seminarium ”Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej: kto, co, kiedy, jak, dlaczego?” Mówiono m.in. o implementacji Dyrektywy UE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej oraz o identyfikowaniu i eliminowaniu błędów projektowych przy pomocy Audytu BRD. Częścią seminarium były warsztaty BRD.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów zorganizował dwa seminaria. Seminarium „Nowe metody diagnostyki nawierzchni dróg” dało uczestnikom - przedstawicielom przedsiębiorstw branżowych oraz zarządcom dróg - szansę zorientowania się w nowych sposobach badania stanu nawierzchni sieci. Uzupełnieniem prezentacji seminaryjnych była możliwość zwiedzania, stojącego przed halą targową, mobilnego laboratorium w tirze i zapoznania się z diagnostyką w Systemie Pomiaru Infrastruktury Drogowej SPID. Drugie seminarium przygotowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów pt. „Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe” było okazją do przybliżenia uczestnikom Targów zasad funkcjonowania innowacyjnych barier drogowych, wykorzystujących m.in. systemy telematyki.Stoisko 2

Już po raz drugi podczas Targów INFRASTRUKTURA 2011 odbyło się zainicjowane przez prof. Dariusza Sybilskiego Forum Moja Innowacja – sposobność do zaprezentowania przez firmy swoich nowatorskich, ważnych dla rozwoju drogownictwa rozwiązań. Innowacje dotyczyły nie tylko materiałów czy technologii. W II Forum Moja Innowacja uczestniczyło m.in. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które na przykładach przedstawiło działania innowacyjne w projektach transportowych współfinansowanych ze Środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska. Zainteresowanie zwiedzających Targi wzbudziła ważna z punktu widzenia polityki transportu, konferencja „Koleje dużych prędkości w Polsce”.

Podczas trwania Targów INFRASTRUKTURA 2011 obradowało V Forum PKD. Hasłem tegorocznego spotkania było „Zarządzania drogami - nowe wyzwania’. Jedno z zagadnień dyskutowanych podczas Forum dotyczyło ustroju drogownictwa i rozważanych zmian w funkcjonowaniu administracji drogowej.

Stoisko 3Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło lata 2011-2020 dekadą działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem działań jest zmniejszenie liczby wypadków śmiertelnych. To, co obejrzeliśmy i czego dowiedzieliśmy się podczas IX Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2011 świadczy o tym, że walka o bezpieczne drogi wysokich standardów nie musi ograniczyć się do słów i haseł.

 Podczas IX Międzynarodowych Targów Infrastruktury Miejskiej i Drogowej INFRASTRUKTURA 2011  wręczono nagrody: (dane ze strony internetowej MT Targi)
(patrz strona następna)