Expo KRUSZYWA 2011 w Expo Silesia

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Kruszywa2011_130Na Targach Kruszyw Naturalnych i Wtórnych Expo KRUSZYWA 2011 można było oglądać m.in. nowoczesne maszyny do wydobycia i transportu kruszyw. Podczas konferencji i na warsztatach tematycznych mówiono o jakości surowca, perspektywach rozwoju branży kruszyw i utrudniających go barierach.

Targi Kruszyw Naturalnych i Wtórnych Expo KRUSZYWA 2011 trwały od 23 do 25 listopada br. i były pierwszą tej rangi prezentacją branży w Polsce. Do hali Expo Silesia w Sosnowcu przyjechało 65 wystawców m.in. producentów kruszyw, producentów i dystrybutorów maszyn do wydobycia kopalin, inwestorów i wykonawców z branży budowlanej oraz przedstawicieli firm drogowych. Na część wystawienniczą składały się dwie specjalistyczne ekspozycje: Salon Technologii, Produkcji i Wykorzystania Betonu ExpoBeton oraz Salon Maszyn Budowlanych, Urządzeń i Technologii dla Infrastruktury INFRA-Meeting. Patronat nad Targami Expo KRUSZYWA 2011 objęli m.in. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Ministerstwo Środowiska. Wśród patronów medialnych był Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert.

Kruszywa2011_105W hali Expo Silesia zwiedzający mogli zobaczyć nowoczesne maszyny do wydobycia kruszyw, ich transportu oraz przetwarzania – także w mieszanki mineralne. Zaprezentowano  technologie i sprzęt do produkcji kruszyw wtórnych. Kruszywa to materiał cenny dla budownictwa infrastrukturalnego. W Sosnowcu nie zabrakło wiec firm, wykorzystujących surowiec do produkcji nawierzchni oraz podłoża dróg, mostów i wiaduktów.

Targom towarzyszyło 3 Międzynarodowe Forum Producentów Kruszyw pod hasłem: „Dla jakości kruszyw nie ma alternatywy” zorganizowane przez Polski Związek Producentów Kruszyw oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Uczestnicy Forum dyskutowali m.in. o wymaganiach stawianych kruszywom w Polsce i w Unii Europejskiej a także o bilansie potrzeb i możliwości rynku. Tematami warsztatów były zagadnienia dostępności, ochrony złóż oraz transportu surowca. Okazją do wspólnej debaty dla przedstawicieli różnych przedsiębiorstw i placówek naukowych z branży kruszyw była AGORA - forum do prezentacji problemów i nowych rozwiązań technologicznych.

Podczas Targów Expo KRUSZYWA 2011 przyznano wyróżnienia i nagrody
( dane z Protokołu obrad Komisji Konkursowej Targów Kruszyw Naturalnych i Wtórnych Expo KRUSZYWA 2011)

Kruszywa2011_126Kruszywa2011_121Kruszywa2011_122