Jak skutecznie przedłużać trwałość stalowych konstrukcji mostowych?

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

dr inż. Janusz Rymsza

Brak skutecznych zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych konstrukcji mostowych generuje koszty związane z utrzymaniem, skraca czas ich eksploatacji.

Jak skutecznie wydłużyć trwałość obiektów?

Czym kierować się, dobierając metodę zabezpieczania antykorozyjnego?

Czy można jednocześnie chronić obiekt mostowy i środowisko naturalne?

Instytut Badawczy Dróg i Mostów przy współpracy z Polską Izbą Konstrukcji Stalowych zorganizował podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach konferencję, która przyniosła m.in. odpowiedzi na te pytania. Celem konferencji ”Zabezpieczenia antykorozyjnestalowych konstrukcji mostowych” było zaprezentowanie najnowszych rozwiązań technologicznych i materiałowych, pozwalających skutecznie walczyć z korozją. Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert był jednym z patronów medialnych.

 

Do wysłuchania referatów i udziału w dyskusji zaproszono - prócz ekspertów - także  przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, administratorów obiektów mostowych  oraz przedsiębiorstw produkcyjnych i wykonawczych.

O tym, czy stalowe konstrukcje mostowe są dziś  zabezpieczane przed korozją skuteczniej niż przed laty oraz o problemach na jakie napotykają wykonawcy takich prac rozmawiamy z drinż. Januszem Rymszą, z-cą dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

 


Anna Rogalińska w rozmowie z dr inż. Januszem Rymszą
„(…) Technologii zabezpieczania antykorozyjnego jest dużo i mogą być przypisane do danego obiektu mostowego. W zależności od tego, jaki jest obiekt mostowy może być zastosowana ta lub inna technologia. Nie powinniśmy mówić o jednej technologii, która jest właściwa do wszystkich obiektów mostowych (…)”
„(…) Zachęcam inwestorów do tego, by - jeżeli znają cenę zabezpieczenia antykorozyjnego - nie zgadzali się na to, by wykonawca wykonał pracę powiedzmy za 50 procent oczekiwanej przez inwestora ceny. Inwestor nie może wtedy oczekiwać, że będzie to rozwiązanie jakościowe dobre (…)”

 

KameraViaexpert_long_1

 

 

W dyskusjach ekspertów często powraca temat konieczności systemowego uregulowania w procesie inwestycyjnym projektowania i wykonawstwa prac antykorozyjnych. Wszyscy podkreślają konieczność zwiększenia nadzoru specjalistów. Wiedza i doświadczenie zagwarantują wybór najskuteczniejszej metody zabezpieczenia przed korozją stalowych obiektów drogowych.

 

Przygotowała: Anna Rogalińska