O podłożu i fundamentach budowli drogowych

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

konferencjapodloze 2 Inwestycje budowlane, także te związane z budową dróg i mostów, prowadzone są często na gruntach trudnych, o niekorzystnych warunkach geotechnicznych. Wymaga to od inwestorów wprowadzania specjalnych rozwiązań i zabezpieczeń. Problemy z posadowieniem obiektów pomagają rozwiązywać nowe technologie i materiały geotechniczne. O zagadnieniach związanych z fundamentowaniem, wzmacnianiem podłoża i głębokich wykopów dyskutowano podczas konferencji „Podłoże i Fundamenty Budowli Drogowych", która odbyła się podczas XVIII Międzynarodowych Targów AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach. Organizatorami byli: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o. oraz ViaCon Polska Sp. z o.o.

Tematyka konferencji skierowana była m.in. do projektantów, generalnych wykonawców, inspektorów nadzoru i inwestorów. Poruszane tematy z zakresu specjalistycznej wiedzy technicznej wymaganej przy rozwiązywaniu problemów geotechnicznych.

 

 

W programie znalazły się następujące referaty:

 1. Dr hab. Marek Tarnawski - Przedsiębiorstwo Geologiczne „Geoprojekt Szczecin", Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Budownictwa i Architektury.
  „Metody badań podłoża gruntowego na potrzeby budowy dróg"

 2. Mgr inż. Beata Gajewska - IBDiM, Dr inż. Bolesław Kłosiński - IBDiM
  „Wybrane sposoby wzmacniania podłoża w budownictwie drogowym"

 3. Janusz Sobolewski - Huesker Synthetic GmbH, Gescher, Jarosław Ajdukiewicz - Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA Sp. z o.o., Gliwice
  „Budowa Autostrad A1 i A2 na terenach o zdegradowanym oraz słabym podłożu z zastosowaniem geosyntetyków i monitoringu w ich posadowieniu"

 4. Piotr Tomala - ViaCon Polska Sp. z o.o.
  „Fundamenty konstrukcji gruntowo- powłokowych z blach falistych"

 5. Dr inż. Dariusz Sobala - Zakład Dróg i Mostów Politechniki Rzeszowskiej, Aarsleff Sp. z o.o.
  „Projektowanie pali wg Eurokodu7- metody i przykłady praktycznego wykorzystania"

 6. Dr. inż.Jerzy Świniański - Keller Polska Sp. z o.o.
  „Zastosowanie Kolumn DSM przy posadowieniu wiaduktów drogowych - aspekty projektowe i kontroli jakości"

 7. Mgr inż. Jakub Sierant - TITAN Polska Sp. z o.o.
  „Mikropalowe posadowienia dużego obiektu mostowego na słabym podłożu"

 8. Edward Marcinków - MOSTMARPAL Sp. z o.o.
  „Optymalizacja fundamentów palowych"

Omówienie referatów można znaleźć w relacji z konferencji na stronie internetowej Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

W geotechnice konsekwencje zastosowania niewłaściwych rozwiązań rodzą - wcześniej czy później - problemy i ... koszty. Warto zatem przekonywać inwestorów, że budowanie na terenach trudnych wymaga specjalnych rozwiązań. Jakich? Odpowiedzi można było znaleźć w prelekcjach ekspertów oraz w dyskusjach uczestników konferencji "Podłoże i Fundamenty Budowli Drogowych".