Artykuły w „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY” będą inspirować, odpowiadać światowym trendom.

włącz . Opublikowano w Roads & Bridges

GlinickiMichalPierwszy numer polsko - angielskiej wersji Kwartalnika „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY” jest już w drukarni. We wrześniu br. publikacja trafi do rąk Czytelników. Pismo będzie rodzajem platformy do transferu wiedzy - formą promocji polskiej nauki w świecie. W Radzie Programowej Kwartalnika są eksperci z 11 krajów, kierujący placówkami naukowymi, które zajmują się zagadnieniami drogownictwa. W pierwszym numerze pisma „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY” poruszone będą m. in. zagadnienia projektowania długowiecznych nawierzchni drogowych, stabilizacji gruntów nowymi spoiwami hydraulicznymi oraz temat właściwości sprężystych mieszanek związanych spoiwami pod obciążeniem cyklicznym. Wydawcą Kwartalnika jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

O znaczeniu pisma „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY” dla promocji polskiej nauki, o tematyce artykułów, które ukażą się w pierwszym numerze rozmawiamy z dr hab. inż. Michałem A. Glinickim, profesorem, Redaktorem Naczelnym Kwartalnika. 


Anna Rogalińska w rozmowie z dr hab. inż. Michałem A. Glinickim
„(…) Zależy nam na przyciągnięciu wybitnych autorów. Mieliśmy takich przy redagowaniu i wydawaniu Kwartalnika „DROGI I MOSTY”” w poprzedniej formule pisma (…) Chcielibyśmy ich utrzymać a także zdobyć nowych autorów - właśnie poprzez tę nową, atrakcyjną formę czasopisma dwujęzycznego, recenzowanego, widzianego na forum międzynarodowym.”
„(…) Chociaż wydaje się, że tłumaczenie jest pułapką, to pozostaję optymistą. Mam silne wsparcie w Zespole Redakcyjnym, w kompetencjach Kolegów: kompetencjach językowych i merytorycznych, które są wynikiem wieloletnich staży zagranicznych, prowadzonych prac naukowych czy uczestnictwa w zespołach międzynarodowych (…)”
KameraViaexpert_long_1