W "ROADS AND BRIDGES - DROGI I MOSTY" o module sprężystości mieszanek związanych hydraulicznie

włącz . Opublikowano w Roads & Bridges

Badania HBM

Wydawany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Kwartalnik „DROGI I MOSTY” ma już nową nazwę i nową formułę. W „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY” artykuły publikowane są zarówno w języku polskim jak i angielskim. Czytelnicy znajdą tu oryginalne prace naukowe, naukowo – techniczne i studialne, dotyczące zagadnień z dziedziny inżynierii lądowej, projektowania, budowy i utrzymania dróg, lotnisk, tuneli, mostów oraz innych obiektów infrastruktury drogowej. Na Portalu Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert prezentować będziemy wywiady z Autorami publikowanych prac.

W jednym z najbliższych numerów Kwartalnika „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY” ukaże się artykuł pt. „Badania modułów sprężystości wybranych mieszanek związanych hydraulicznie (HBM) pod obciążeniem cyklicznym”. Autorami pracy badawczej są: mgr inż. Beata Gajewska, dr inż. Marcin Gajewski, dr inż. Cezary Kraszewski, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski.

Na czym polegały badania i co wnoszą do wiedzy o mieszankach związanych hydraulicznie?

Jakie znaczenie mają opisane doświadczenia dla budownictwa drogowego?

Zapraszamy na rozmowę z jednym z autorów artykułu pt. „Badania modułów sprężystości wybranych mieszanek związanych hydraulicznie (HBM) pod obciążeniem cyklicznym”, dr inż. Cezarym Kraszewskim, adiunktem Zakładu Geotechnikii Fundamentowania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.


Anna Rogalińska w rozmowie z dr inż. Cezarym  Kraszewskim
„Celem naszych badań było przeprowadzenie zależności modułu sprężystości od wytrzymałości na ściskania. W ostatnim czasie jest to bardzo ważna cecha - jest brana pod uwagę ponieważ projektuje się nawierzchnie drogowe na podstawie cech sprężystych. Moduł sprężystości jest zatem potrzebny (…)”
„Obecnie powszechnie stosowana jest metoda projektowania konstrukcji drogowych - tzw. metoda mechanistyczna - gdzie podstawowym parametrem jest moduł sprężystości. Właśnie te moduły sprężystości, które zostały określone w naszej pracy będzie można wykorzystywać. Będą z nich korzystać przede wszystkim projektanci (…)”
KameraViaexpert_long_1