„ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY” pokażą światu polskie osiągnięcia naukowe i techniczne

włącz . Opublikowano w Roads & Bridges

radomskiwojciech
Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski podczas seminarium zorganizowanego przez SITK RP Oddział Białystok w Serwach

Od 2002 roku Instytut Badawczy Dróg i Mostów wydaje kwartalnik pt. „Drogi i Mosty”. Zamieszczane są w nim oryginalne prace naukowe, naukowo - techniczne i studialne z dziedziny inżynierii lądowej - m.in. dotyczące zagadnień projektowania, budowy i utrzymania dróg, mostów, lotnisk oraz innych obiektów infrastruktury komunikacyjnej. Misją kwartalnika jest upowszechnianie polskich osiągnięć naukowych i technicznych. Dotychczas wszystkie materiały drukowane były po polsku. Już niebawem „Drogi i Mosty” zaczną ukazywać się jako czasopismo dwujęzyczne. Polsko - angielska edycja będzie mieć drugi tytuł : „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY”. Dla polskich inżynierów i naukowców ma być mostem, łączącym ich prace z osiągnięciami światowej nauki w zakresie inżynierii komunikacyjnej.

O wymaganiach, jakie powinny spełniać artykuły w polsko- angielskiej wersji kwartalnika „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY” oraz o zagadnieniach z dziedziny mostownictwa - propozycjach do naukowych publikacji rozmawiamy z Prof. dr hab. inż. Wojciechem Radomskim z Politechniki Warszawskiej. Profesor Wojciech Radomski jest w Radzie Programowej kwartalnika „ROADS AND BRIDGES – DROGI I MOSTY”.

 

 


Anna Rogalińska w rozmowie z Prof. Wojciechem Radomskim
„W dzisiejszych czasach promocja czasopisma jest bardzo ważna."
„(…) Jest to inicjatywa bardzo słuszna, ale żeby przyniosła efekt muszą być: odpowiednia promocja, dystrybucja - tak, aby Ci dla których przeznaczona jest angielska szpalta, mieli to czasopismo w rękach."
„Uważam, że artykuły nie mogą być artykułami bezrefleksyjnymi, opisującymi konstrukcję: coś zrobiono tak, w takim kształcie, o takich wymiarach itd. Ważne - dlaczego tak zrobiono? Dlaczego na takie rozwiązanie się zdecydowano? Jakie ma zalety, a jakie może mieć wady? (…)”
KameraViaexpert_long_1