Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie – wskazuje drogę do urealniania marzeń.

włącz . Opublikowano w Pozostałe informacje

zsb ciechanow

Zespół Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie kształci młode kadry dla szeroko pojętej infrastruktury: m.in. dla budownictwa , drogownictwa oraz służb ochrony środowiska. Szkoła należy do najlepszych tego typu Mazowszu. Na atrakcyjność placówki wpływa zasób przekazywanej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz formy kształcenia. ZST w Ciechanowie dysponuje salami dydaktycznymi wyposażonymi w komputery z dostępem do internetu oraz oprogramowaniem do wykonywania projektów technicznych.

zsb salalab

Aktualnie ZST wyposaża laboratoria w coraz to bardziej nowoczesny sprzęt. Efektywnie wykorzystuje projekty unijne, zwłaszcza w zakresie umożliwienia uczniom praktyk zagranicznych. Wartą podkreślenia inicjatywą dyrektora ZST w Ciechanowie, Sławomira Kubińskiego są umowy współpracy z drogową administracją samorządową oraz z firmami będącymi potencjalnymi pracodawcami dla absolwentów szkoły. Dzięki tym umowom możliwe jest efektywniejsze dostarczanie uczniom aktualnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Umowy te przewidują możliwości wygłaszania wykładów gościnnych, organizowania praktyk, seminariów itd.

Wzorem podpisanej trzy lata temu umowy współpracy z firmą OAT Sp. z o.o. w dniu 20 listopada br. podczas Dnia Patrona, dyrektor ZST w Ciechanowie podpisał kolejne dwie umowy: z TPA Instytutem Badań Technicznych Sp. z o.o. reprezentowanym osobiście przez Prezesa Zarządu, dr inż. Igora Ruttmara oraz z Powiatowym Zarządem Dróg (PZD) w Ciechanowie, w imieniu którego Umowę Współpracy podpisał kierujący PZD, Józef Borkowski.

zsb tpa
Podpisanie umowy współpracy z TPA Instytutem Badań Technicznych Sp. z o.o.
zsb pzd ciechanow
Podpisanie umowy współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg (PZD) w Ciechanowie

Podpisanie umów poprzedziło wystąpienie dr inż. Wiesława Dąbrowskiego, prezesa Zarządu OAT Sp. z o.o. Dr inż. Wiesław Dąbrowski przedstawił młodzieży referat na temat związków ulicy Kopernika w Ciechanowie, ulicy przy której mieści się siedziba szkoły, z koncernem STRABAG - jedną z największych firm budowlanych w Europie. Dr inż. Wiesław Dąbrowski nawiązał współpracę z firmą STRABAG AG w Niemczech już w roku 1981, zaś w roku 1993 rozpoczął pracę na rzecz STRABAG AG w Polsce jako pierwszy przedstawiciel tego koncernu w naszym kraju.

Jakie były najwcześniejsze związki firmy STRABAG z ulicą Kopernika w Ciechanowie?

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania fragmentu prezentacji dr inż. Wiesława Dąbrowskiego, prezesa Zarządu OAT Sp. z o.o


Współczesne oblicze STRABAG SE a przede wszystkim działalność TPA Instytutu Badań Technicznych Sp. z o.o - spółki  należącej do koncernu STRABAG SE, przedstawił dr inż. Igor Ruttmar, prezes zarządu firmy. TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o. o dysponuje  najnowocześniejszym  laboratorium koncernu STRABAG SE. Przeprowadzane są w nim  niezwykle ważne badania, zarówno z punktu widzenia codziennej praktyki budowlanej jak i rozwoju, zwłaszcza branży drogowej. Dzięki bezpośrednim kontaktom TPA i ZST uczniowie mają możliwość zwiedzania tego laboratorium oraz przyjrzenia się wykonywanej w nim pracy.  Siedziba TPA znajduje się w Pruszkowie.

Dlaczego warto, aby młodzież zainteresowana pracą w drogownictwie lepiej poznała działalność TPA?

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania fragmentów prezentacji dr inż. Igora Ruttmara , prezesa ZarząduTPA Sp. z o.o

 

Z dr inż. Igorem Ruttmarem , prezesem Zarządu TPA Instytut Badań Technicznych Sp. z o.o rozmawiamy o tym , jakie pozytywne skutki niesie podpisanie tej umowy dla młodzieży i dla jego firmy.

Anna Rogalińska w rozmowie z dr inż. Igorem Ruttmarem
„(...) Nasza współpraca będzie polegała na tym, tak naprawdę, żeby tych młodych fascynować naszym zawodem, żeby pokazywać im najnowsze zdobycze wiedzy (...)”

Z Józefem Borkowskim, kierownikiem PZD w Ciechanowie rozmawiamy o współpracy z ZST oraz inwestycjach realizowanych przez PZD.

Anna Rogalińska w rozmowie z Józefem Borkowskim, kierownikiem PZD w Ciechanowie
„(…) O drogach musimy myśleć perspektywicznie. W tej chwili szkoła, jako ZST w Ciechanowie jest jedną z nielicznych na Mazowszu, która prowadzi kierunek drogowy (…)”

O znaczeniu podpisanych umów współpracy w kontekście działań edukacyjnych Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie rozmawiamy z dyrektorem placówki, Sławomirem Kubińskim.

Anna Rogalińska w rozmowie z dyrektorem Sławomirem Kubińskim
„(…) Staramy się przy okazji Dni Patrona czy rocznic podpisywać takie umowy. Pozyskujemy firmy techniczne po to, by z nimi podpisywać umowy(…) To jest młodzież, która wie, co chce. Oni chcą się kształcić technicznie i pracować technicznie (…)”

Dla młodzieży, uczniów ZST w Ciechanowie Dzień Patrona jest świętem. Uroczystość ta od lat integruje oraz buduje tożsamość szkoły. Patronem ZST jest mgr inż. arch. Stanisław Płoski, dobrze znany w całej Polsce, zwłaszcza w latach międzywojennych, architekt będący przedstawicielem nurtu architektonicznego określanego mianem „funkcjonalizmu opływowego”. Najbardziej znanym obiektem budowlanym, zrealizowanym według projektu Stanisława Płoskiego jest gmach przy ul. Chałubińskiego w Warszawie, który obecnie jest siedzibą Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Znakomity Patron ZST, wyraźnie wskazuje, że dzięki owocnej nauce i solidnej pracy można wiele w życiu osiągnąć.

Wygłoszone referaty przez zaproszonych pracowników naukowych w osobie dr inż. Wiesława Dąbrowskiego i dr inż. Igora Ruttmara oraz podpisane nowe umowy o współpracy obrazują naocznie w jaki sposób Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie – wskazuje młodzieży drogę do urealniania jej marzeń i planów odnośnie dobrej, rozwijającej osobowość, umiejętności i uzdolnienia, pracy zawodowej.