TERAZ POLSKA dla Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

włącz . Opublikowano w Co nowego w drogownictwie

 terazpolska dyplom

Instytut Badawczy Dróg i Mostów uhonorowany został Godłem Teraz Polska. Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska doceniła w V Edycji Konkursu dla Przedsięwzięć Innowacyjnych opracowany w IBDiM Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów  - ISKIP.

ISKIP jest unikalnym rozwiązaniem na skalę europejską a nawet światową. Umożliwia identyfikowanie pojazdów, rozpoznając takie cechy jak kolor, marka czy model pojazdu.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów to wiodąca placówka ekspercka, której działalność ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju infrastruktury- także drogowej. IBDiM jest partnerem merytorycznym Portalu Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert .

O wypowiedź poprosiliśmy Prof. dr hab. inż. Leszka Rafalskiego, Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów - placówki naukowo- badawczej nagrodzonej  Godłem Teraz Polska.

Panie Profesorze, Czy ISKIP –  unikalne rozwiązanie ITS - cieszy się zainteresowaniem, czy jest już stosowane na drogach?

ISKIP jest już wdrożony w wielu miejscach w Polsce. Współpracujemy  z Inspekcją  Transportu Drogowego, Policją, innymi służbami publicznymi i samorządami. Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów  jest obecnie instalowany w kilku miastach w Polsce - właśnie ze środków finansowych samorządów. W kwietniu tego roku przeprowadzono próby skuteczności działania ISKIP w Wielkiej Brytanii. Mamy obietnicę podpisania umowy w sierpniu. W tym miesiącu Michał Karkowski, który kierował Zespołem prowadzącym pracę nad ISKIP, jedzie do Szwajcarii, aby także tam zaproponować to  rozwiązanie.

 

Panie Profesorze, Godło Teraz Polska to bardzo prestiżowe wyróżnienie. Czy będzie miało wpływ na dalszą działalność IBDiM?

statuetka Teraz Polska
Autor zdjęcia: Edyta Kaniuk

Zdecydowanie tak. Myślę, że przyznane Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów Godło Teraz Polska pokazuje przede wszystkim jakość jednej z naszych prac. W naszym Instytucie zrealizowano wiele ciekawych projektów, a wynikające z nich innowacyjne rozwiązania wdrożono w praktyce. Kilkakrotnie mówiłem o nich  w wywiadach dla portalu ViaExpert. ISKIP jest rzeczywiście rozwiązaniem wyjątkowym i unikalnym. Jest wdrożeniem do praktyki rozwiązania opartego na teorii sieci neuronowych. Umożliwia skuteczne identyfikowanie różnego rodzaju pojazdów na podstawie ich różnych cech. Razem z wagą dynamiczną wbudowaną w jezdnię pozwala wyłapać przeciążone pojazdy i wykluczyć je z ruchu.

Dziękuję bardzo za rozmowę i gratuluję sukcesu. 

Od Redakcji:

Zgromadzenie Ogólne ONZ  zainicjowało w minionym roku „Dekadę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,” wzywając państwa członkowskie do działań prewencyjnych. Polska przystąpiła do tego programu. Istytut Badawczy Dróg i Mostów swoją działalnością wpisuje się w jego realizację. ISKIP jest przykładem wykorzystania potencjału naukowego- rozwiązania godnego promocji w świecie. W czym z pewnością pomoże nagroda - Godło Teraz Polska.

Przygotowała: Anna Rogalińska

Zdjęcia: IBDiM