ISKIP skutecznie pomaga w pracy inspektorom transportu drogowego

włącz . Opublikowano w Co nowego w drogownictwie

CzapiewskiArtur 1Przeciążone pojazdy ciężarowe są jedną z przyczyn szybszego niszczenia dróg. Wychwytywanie takich samochodów i eliminowanie ich z ruchu umożliwia – razem z wagą dynamiczną wbudowaną w jezdnię - Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów ISKIP. System pozwala też m.in. na pomiary prędkości pojazdów, na identyfikowanie ich numerów rejestracyjnych, ustalenie marki, modelu oraz koloru. Za opracowanie tego unikalnego w skali europejskiej  systemu ITS  Instytut Badawczy Dróg i Mostów wyróżniony został w 2012 roku Godłem TERAZ POLSKA. ISKIP już od kilku lat wdrażany jest do monitoringu ruchu drogowego .

O tym,  jak system ISKIP pomaga w pracy inspektorom ruchu drogowego  rozmawiamy z Arturem Czapiewskim, naczelnikiem Delegatury Północnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, pełnomocnikiem Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Od jak dawna ma Pan możliwość obserwowania działania systemu ISKIP – sprawdzania jego zalet w monitorowaniu ruchu drogowego?

Mam doświadczenie w pracy z tym systemem od września 2009 roku kiedy to ISKIP został uruchomiony na terenie województwa kujawsko - pomorskiego we Włocławku. Na początku bieżącego roku uruchomiony został w Bydgoszczy. Systemy pracują w sposób bezawaryjny i dają pewność co do wiarygodności uzyskiwanych dzięki pomiarom informacji.

Jakie korzyści wynikają z wdrażania do monitoringu ruchu drogowego systemu ISKIP?

CzapiewskiArtur 2

Przede wszystkim – efektywizuje on  pracę  inspekcji transportu drogowego i poszczególnych inspektorów. ISKIP działa w ten sposób, że każdy uprawniony do kontroli funkcjonariusz, mający prawo weryfikowania zarejestrowanych danych, może zatrzymać do kontroli pojazd z masą lub naciskami osi większymi od norm wynikających z warunków technicznych lub konstrukcji drogi. Posiadając wgląd w zarejestrowane dane innych instalacji inspektorzy w kontrolach mogą również wykorzystywać informacje związane z czasem przejazdu i trasą pokonywaną przez kierowcę. W transporcie przewozy odbywają się najczęściej na długich dystansach. Monitoring w danym miejscu ma znaczenie dla podnoszenia standardu bezpieczeństwa.

W jakim zakresie  ISKIP wspomaga działania inspektorów transportu drogowego?

 Praca inspektorów polega na tym, ze kontrolują ruch drogowy, który przebiega w zasięgu miejsca kontroli. Trudno jest ocenić organoleptycznie, czy dany pojazd jest przeciążony, czy nie, czy przekracza prędkość, czy nie, czy np. dany samochód jest za wysoki, itp. System weryfikuje ruch drogowy i podaje konkretne informacje. W ten sposób każde zatrzymanie pojazdu może odbywać się na podstawie danych, które przesyła system. Jeżeli kontrola pojazdu potwierdzi przekroczenia  norm, wówczas można podejmować działania sankcyjne.

Dziękuję bardzo za rozmowę                                         

Rozmawiała: Anna Rogalińska