Instytut Badawczy Dróg i Mostów - ekspert innowacyjnych rozwiązań infrastrukturalnych

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM)  jest jedną z najbardziej znanych i prestiżowych  placówek naukowych w dziedzinie infrastruktury komunikacyjnej. Prowadzi prace badawcze, wdraża nowe technologie, przeprowadza ekspertyzy, nadaje certyfikaty wyrobom niezbędnym do realizacji inwestycji budowlanych. Działalność IBDiM, prócz zagadnień o charakterze technologicznym czy ekonomicznym, obejmuje również istotne z punktu widzenia rozwoju nowoczesnego budownictwa komunikacyjnego kwestie ochrony środowiska. IBDiM uczestniczy w międzynarodowych programach, doceniany jest jako placówka naukowo-badawcza poza granicami kraju. IBDiM należy do Forum Europejskich Instytutów Badawczych Drogownictwa FEHRL oraz Forum Europejskich Instytutów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego FERSI.

Prace i badania prowadzone przez IBDiM związane są przede wszystkim z budową i utrzymania dróg, mostów drogowych i kolejowych oraz budowli podziemnych. Placówka zajmuje się też m.in. kształtowaniem zasad projektowania, wykonania oraz utrzymania lotnisk, a także drogowych obiektów inżynieryjnych. IBDiM prowadzi prace w zakresie zarządzania drogami, inżynierii i bezpieczeństwa ruchu.

W jaki sposób IBDiM zbudował pozycję eksperta infrastruktury komunikacyjnej, cenionego  w kraju i poza granicami? Dzięki jakim działaniom badawczym i wdrożeniowym placówka otrzymała prestiżowy tytuł „Lidera ITS 2011”?

Zapraszamy na rozmowę z Prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, dyrektorem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

 

 Pan Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski w rozmowie z Anną Rogalińską.
IBDiM_1

O działaniach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów:

„Staramy się być bardzo aktywni wszędzie, gdzie tylko można. Po pierwsze jesteśmy ekspertem dla administracji drogowej różnego szczebla: krajowej, samorządowej. Prowadzimy też diagnostykę dróg, mostów. Startujemy też do wszystkich konkursów, do których możemy startować na prace naukowe, badawcze czy też wdrożeniowe”.

„Szeroko rozumiane  Inteligentne Systemy Transportu to w ostatnich latach  poważny obszar naszych prac. Udało się opracować nowoczesny system identyfikacji pojazdów,  udało się również rozpocząć prace nad nowoczesnymi barierami drogowymi i wprowadzić do naszej rzeczywistości nowe rozwiązania telematyczne.

 

O seminariach IBDiM, które odbędą się 15 i 16 listopada br. podczas Targów Infrastruktura 2011:

„Pierwsze dotyczyć będzie nowoczesnych systemów diagnozowania dróg,  czyli pewnych metod oceny stanu i wyposażenia dróg. Chcielibyśmy pokazać, jak to się powinno robić w sposób bardziej nowoczesny. (…) Jeśli chodzi o drugie seminarium, to będzie dotyczyć nowoczesnych barier drogowych, czyli takich, które reagują odpowiednio w zależności od tego, czy uderzy w nie lekki samochód czy też ciężki.”

 

 

Ugięciomierz laserowy - urządzenie Systemu Pomiaru Infrastruktury Drogowej

IBDiM_2IBDiM_3