Instytut Badawczy Dróg i Mostów - ekspert w dziedzinie ITS

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Instytut Badawczy Dróg i Mostów ( IBDiM ) prowadzi niezwykle ważne dla rozwoju infrastruktury komunikacyjnej projekty badawcze z dziedziny Inteligentnych Systemów Transportu - ITS.

Co to jest i kto może skorzystać z inteligencji Inteligentnego SystemuKompleksowej Identyfikacji Pojazdów ISKIP?
Czym jest System Pomiaru Infrastruktury Drogowej SPID i w jaki sposób działa mobilne laboratorium, badające stan nawierzchni dróg bez konieczności jej niszczenia?

O urządzeniach ITS ważnych dla rozwoju drogownictwa rozmawiamy z mgr inż. Michałem Karkowskim oraz mgr inż. Tomaszem Mechowskim z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Zastosowanie urządzeń ITS zwiększa bezpieczeństwo na drogach, poprawia efektywność transportu. Instytut Badawczy Dróg i Mostów - z uwagi na działalność badawczą i wdrożeniową - pełni rolę eksperta w dziedzinie ITS. Instytut Badawczy Dróg i Mostów za projekt ISKIP czyli Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów, otrzymał tytuł „Lidera ITS 2011”. ISKIP rozpoznaje - bez potrzeby zatrzymywania pojazdu - wszystkie parametry – m.in. markę , kolor, typ, numer rejestracyjny.

Co to jest i kto może skorzystać z inteligencji Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów ISKIP?

Zapraszamy na rozmowę z mgr inż. Michałem Karkowskim z Zakładu Systemów Zarządzania i Telematyki IBDiM.
 Pan Michał Karkowski w rozmowie z Anną Rogalińską.

 

 

 

Inne supernowoczesne urządzenie ITS, które jest jednym z najnowszych nabytków Instytutu Badawczego Dróg i Mostów to System Pomiaru Infrastruktury Drogowej (SPID). Mobilne laboratorium dysponuje sprzętem umożliwiającym m.in. ocenę nawierzchni, jej nośność. SPID umożliwia badanie dróg, bez niszczenia ich nawierzchni. Czym jest System Pomiaru Infrastruktury Drogowej SPID i w jaki sposób działa mobilne laboratorium?

Zapraszamy na rozmowę z mgr inż. Tomaszem Mechowskim, kierownikiem Zakładu Diagnostyki Nawierzchni IBDiM.
 Pan Tomasz Mechowski w rozmowie z Anną Rogalińską.

Kto może korzystać z inteligencji systemu ISKIP:

„ISKIP posiada bardzo szerokie zastosowanie.Przede wszystkim w systemach zarządzania ruchem, sterowania ruchem, monitorowania  ruchu. Potrafi, dzięki rozpoznaniu pojazdów, sterować potokami, światłami, znakami zmiennej treści. Może też być wykorzystywany przez takie służby, jak policja czy inspekcja transportu drogowego, w systemach dynamicznego ważenia pojazdów, w systemach pomiaru prędkości średniej, prędkości przejazdowej czy w systemach wyłapywania pojazdów, które przejeżdżają na czerwonym świetle skrzyżowania (…)Także stricte policyjne zastosowanie - wyszukiwanie pojazdów skradzionych, poszukiwanie pojazdów, które były sprawcami jakiś przestępstw na drodze np. sprawcami wypadków (…)."

Jakie urządzenia ITS przydają się w drogownictwie:

„To są przede wszystkim systemy zarządzania i monitoringu ruchu, które pozwalają informować zawczasu o utrudnieniach na drodze, kierować odpowiednio potokami ruchu, pokazywać czas dojazdu, bo to jest też bardzo ważna informacja. Jeżeli użytkownik zawczasu otrzyma dane na temat tego, ile będzie jeszcze jechał, to uspokaja się (...) Poza tym - systemy służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego czyli pomiar prędkości przejazdowej, monitoring przejazdu na czerwonym świetle czyli wyłapywanie takich kierowców, którzy powodują duże zagrożenie dla ruchu na skrzyżowaniach, czy też np. systemy, które my tutaj tworzymy w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów takie, jak Inteligentne Bariery Drogowe, czyli nowe rozwiązanie, które poprawia bezpieczeństwo bierne tych konstrukcji - w momencie uderzenia jest dużo większa szansa, że - nawet przy dużej prędkości - uderzając w taką barierę wyjdziemy bez szwanku.”

Co należy wiedzieć o Systemie Pomiaru Infrastruktury Drogowej ( SPID):

„Ten system składa się z 9 elementów, z czego 7 dotyczy badań drogowych, 2 są do badań obiektów mostowych. Urządzenie TSD - Traffic Speed Deflectometer - służy do badania ugięć nawierzchni. Jest to podstawowy parametr, dzięki któremu możemy ocenić nośność nawierzchni, a następnie opracować technologię wzmocnienia czy też naprawy nawierzchni. Urządzenie służy do badań sieciowych, do oceny całej sieci a nie odcinków o których już wiadomo, że będą naprawiane. Badania służą wyznaczeniu odcinków, które w pierwszej kolejności powinny być remontowane, do oszacowania, jaka jest żywotność dróg oraz określenia, co trzeba zrobić, by nośność poprawić i jakie naprawy wykonać."

Jak pracuje mobilne laboratorium:

„Badania są rejestrowane przez komputer. To, co widzimy to obraz z informacjami o stanie działania poszczególnych podzespołów - m.in. czujników laserowych, które zbierają informacje o ugięciach nawierzchni. Są też dane o temperaturze nawierzchni, temperaturze powietrza. Mamy także informację z kamery frontowej, która pokazuje nam obraz pasa drogowego. Taki obraz wykorzystywany jest przy analizie wyników pomiarów, by wstępnie przynajmniej oszacować, jakie są przyczyny występujących mniejszych lub większych ugięć. Taki sam zestaw informacji mamy w kabinie. Operator, czyli osoba która siedzi na miejscu pasażera, ma stały podgląd na działanie systemu."

 

W listopadzie, podczas Targów Infrastruktura 2011 odbędą się dwa seminaria przygotowane przez IBDiM. 15 listopada br., podczas seminarium „Nowe metody diagnostyki nawierzchni dróg” Instytut Badawczy Dróg i Mostów zaprezentuje działanie Systemu Pomiaru Infrastruktury Drogowej SPID. To doskonała okazja, by możliwości tego systemu poznali zarządcy dróg, mostów oraz osoby odpowiedzialne za utrzymanie nawierzchni.

16 listopada br. odwiedzający Targi Infrastruktura 2011 będą mogli dowiedzieć się, jak skutecznie zabezpieczyć samochód przed skutkami zderzenia z barierą drogową. Jak działają inteligentne bariery drogowe? Zalety rozwiązania poznają uczestnicy seminarium „Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe”.