Czego nas uczy „Eksploatacja dróg”?

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

eksploatacjadrog

O nowej publikacji Instytutu Badawczego Dróg i Mostów rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, Dyrektorem Naczelnym IBDiM

Panie Profesorze, Instytut Badawczy Dróg i Mostów wydał niedawno książkę, która jest znakomitym uzupełnieniem seminariów, zorganizowanych przez IBDiM podczas Targów Infrastruktura 2011: „Nowe metody diagnostyki nawierzchni dróg” oraz „ Aktywne Inteligentne  Bariery Drogowe i Mostowe”. Publikacja jest ekspercką pracą zbiorową pt. „Eksploatacja dróg”. Czy w kontekście dyskusji o budowie autostrad, tempie powstawania w naszym kraju nowoczesnych dróg ekspresowych temat eksploatacji sieci można uznać za ważny dla drogownictwa?

Uważam, że jest to niezwykle istotne zagadnienie. Publikacja pt. „ Eksploatacja dróg” powstała jako efekt trzech edycji studium podyplomowego, które cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem. Zorganizowaliśmy je na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Udział Instytutu był znaczący. Zapewniliśmy kadrę pracowników naukowych i ekspertów. Powstał zespół wykładowców. W studium uczestniczyło ok.150 osób. To zainteresowanie potwierdza wagę tematu. Dlatego postanowiliśmy wydać monografię poświęconą tej tematyce.

Eksploatacja dróg to zagadnienie istotne dla drogownictwa. Dobra znajomość np. problematyki ważenia pojazdów, umiejętność oceny stanu nawierzchni, zarządzania ruchem - to wiedza dzięki której pewne inwestycje drogowe mogą okazać się zbędne. Jeden z rozdziałów poświęcony jest nowoczesnym systemom zarządzania ruchem. Stosując je można tak upłynnić ruch, że nie będzie potrzebne np. poszerzanie drogi. To pokazuje z jednej strony, że możliwości działania w drogownictwie nie ograniczają się do inwestycji, z drugiej zaś wskazuje metody utrzymania, wzmacniania, naprawiania nawierzchni, które mają najwyższe standardy i które powinny być stosowane powszechnie.

Panie Profesorze, kto jest adresatem publikacji „Eksploatacja dróg”? Czy może ona zainteresować osoby, które nie są związane zawodowo z drogownictwem? Czy użytkownicy dróg też znajdą w niej coś ciekawego?

Są w tej książce rozdziały „dla wszystkich”,  które omawiają systemy pozwalające na poprawę wyposażenia dróg, poruszają kwestie oznakowania i zimowego utrzymania. Najważniejszymi adresatami są jednak ci, którzy zajmują się budową, utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz studenci wydziałów, prowadzących nabór na studia związane właśnie z budową sieci lub jej utrzymaniem. Krąg odbiorców książki „Eksploatacja dróg”  jest zatem szeroki.

Każda publikacja, także naukowa,  powinna - oprócz walorów edukacyjnych - mieć w sobie element, którego zadaniem jest przyciągnięcie Czytelników. Które z zagadnień poruszonych w książce „ Eksploatacja dróg” może - zdaniem Pana Profesora - odegrać taką właśnie rolę?

W rozdziale VI, który dotyczy diagnozowania nawierzchni dróg omawiane są nowoczesne metody utrzymania sieci, jej diagnozowania - także niezbędny do tego sprzęt. Są oczywiście kolorowe zdjęcia nowoczesnego sprzętu, pokazane są wykresy, wyjaśniające jak przeprowadza się taką diagnozę. W innych rozdziałach też nie brakuje ciekawostek. W rozdziale o pionowym i poziomym oznakowaniu są np. pokazane błędy. Dr Zenon Szczepaniak przedstawia jako przykład zdjęcie, gdzie w jednym miejscu jest aż 9 znaków drogowych. To całkowicie dezinformuje kierowcę, jest niezgodne z przepisami. Książka podpowiada zatem jakie bywają błędy i jak te błędy zarządcom wytykać.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska