W czym pomoże kierowcom inteligencja drogowych barier?

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Inteligencja Drogowych BarierZapraszamy na rozmowę z mgr inż. Tadeuszem Dzienisem, kierownikiem Zakładu Systemów Zarządzania i Telematyki Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 

Na czym polega inteligencja barier drogowych?

To nie jest bariera w klasycznym rozumieniu czyli zwyczajna konstrukcja metalowa. Ta bariera to system telematyczny. Inteligencja jest elementem systemu. Jest to konstrukcja stalowa wyposażona w elementy sterujące, moduł identyfikacji ruchu związany z drogą, który przetwarza informacje i steruje systemem oraz moduł informujący o zdarzeniu Centrum Zarządzania Ruchem. W sumie to wszystko stanowi tę aktywną , inteligentną barierę drogową.

W jakich warunkach na drodze przejawia się inteligencja takich barier?

Nasza bariera jest na razie tylko projektem badawczym, który ma charakter aplikacyjny. Założyliśmy, że taka bariera ma powstrzymać autobus o masie 13 ton, który będzie najeżdżał na nią z prędkością 70 km na godzinę. Jednocześnie ma być bezpieczna dla samochodu osobowego o masie 900 kg, który wpada na barierę z prędkością 100 km na godzinę. Uderzenie samochodu osobowego w barierę wywołuje – w klasycznym ujęciu - duże przeciążenia w samochodzie. Pasażerowie  poddani są tym przeciążeniom, co jest niebezpieczne, może nawet grozić śmiercią. Walczymy, by te przeciążenia były jak najmniejsze, a wykonawcze elementy konstrukcyjne bariery aktywnie regulowały poziomem rozpraszanej energii, która pochodzi od uderzenia samochodem. Bariera powinna inteligentnie reagować, dostosowywać się do sytuacji.

Jakie są etapy pracy nad takim innowacyjnym rozwiązaniem jakim jest aktywna i inteligentna bariera?

Oczywiście wszystko zaczyna się od koncepcji. Zakłada się kolejno różne wersje rozwiązania: droższe, tańsze, bardziej lub mniej skomplikowane technicznie, łatwiejsze lub trudniejsze do wykonania. Jest faza prototypu, kiedy to bariera jest poddawana testom zderzeniowym w skali rzeczywistej. Poszczególne koncepcje sprawdzane są właśnie w ten sposób.  Bariera musi być bezpieczna, jeśli ma być zainstalowana przy drodze. Z prób wybieramy te elementy, które przydadzą  nam się w docelowej konstrukcji. Jesteśmy obecnie na etapie końcowym, wszystkie elementy zostały sprawdzone w skali rzeczywistej i staramy się już zrobić aplikację na drodze, w wybranym punkcie. Testy, które wykonujemy na naszym poligonie potwierdziły, że w przypadku poziomu powstrzymywania H2, czyli przy uderzeniu autobusem a następnie w kolejnej próbie samochodem osobowym o masie 900 kg ta aktywna inteligentna bariera jest bezpieczna i zachowuje się zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Rozwiązania innowacyjne wymagają właściwej, merytorycznej promocji. Czy przewidują Państwo szkolenia odnośnie funkcjonowania inteligentnych, drogowych barier? Kto powinien w nich uczestniczyć?

Ponieważ nie jest to klasyczna bariera o konstrukcji stalowej lecz system, wyposażony w urządzenia telematyczne, konieczna będzie wiedza na temat obsługi tych systemów. Potrzebna będzie i zarządcom dróg i producentom barier. Z całą pewnością jest to skomplikowane rozwiązanie, ale na świecie Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) i urządzenia telematyczne są już bardzo popularne.

Jakie warunki muszą być spełnione, by takie aktywne, inteligentne bariery mogły być instalowane przy polskich drogach?

Oczywiście muszą mieć atrybuty bezpieczeństwa, które są sprawdzane w testach zderzeniowych. Ale decydujące znaczenie będą mieć koszty. Na razie powstały prototypy aktywnych inteligentnych barier. Będą  poddane weryfikacji w tych miejscach na drodze, gdzie zostaną zastosowane. Zarządcy dróg i producenci będą mogli się temu przyglądać. Co pomoże im zdobyć wiedzę o działaniu aktywnych, inteligentnych barier.

 

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska