Targi INFRASTRUKTURA 2011 - II Forum Moja Innowacja

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Forum_MojaInnowacja_2

O innowacyjnych rozwiązaniach prezentowanych na  II Forum Moja Innowacja rozmawiamy z Prof. dr hab. inż. Dariuszem Sybilskim, kierownikiem Zakładu Technologii Nawierzchni w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.

Panie Profesorze, jest Pan pomysłodawcą Forum Moja Innowacja, które w tym roku na Targach INFRASTRUKTURA 2011 ma już swoją drugą edycję. Jakie znaczenie ma Forum dla drogownictwa?

To Forum daje szansę na przedstawienie swoich innowacyjnych rozwiązań wykonawcom robót, producentom materiałów, laboratoriom, które opracowują technologie. Uważam, że taka możliwość jest  bardzo ważna i cenna dla wystawców. Świadczy o tym zainteresowanie, jakie Forum Moja Innowacja budziło w ubiegłym roku i jakim cieszy się teraz. Udało nam się pozyskać sponsorów - firmy, które chcą promować nowatorskie rozwiązania, przybywa przedsiębiorstw zainteresowanych pokazaniem swoich innowacji. Uczestnicy Forum mogą zaprezentować nowatorskie produkty lub technologie potencjalnym klientom: zarządcom dróg, firmom wykonawczym. Coraz więcej jest ciekawych prezentacji. O interesujących, nowatorskich rozwiązaniach z ubiegłorocznego Forum wielokrotnie wspominałem w prasie branżowej. Innowacje, które są przedstawiane  na Forum nie są czymś „wziętym z sufitu”- są albo w fazie badań, albo już - na mniejszą lub większą skalę - znalazły zastosowanie w Polsce.

Kim są uczestnicy Forum Moja Innowacja?

Nie ograniczamy grupy uczestników Forum. Nie muszą  to być wyłącznie wystawcy Targów INFRASTRUKTURA. Czekamy na wszystkich, którzy chcą się zaprezentować. Nie ograniczamy także tematów prezentacji. Ciekawe było np. wystąpienie na Forum Moja Innowacja przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat działań innowacyjnych w projektach transportowych współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mogliśmy dowiedzieć się, jak ogromne fundusze są przeznaczane na ten cel. Zróżnicowanie tematów jest duże. Były prezentacje, które dotyczyły materiałów asfaltowych, nawierzchni asfaltowych. Mostostal - Warszawa przedstawił materiał o produkcji kładek dla pieszych wykonanych z materiałów kompozytowych. To innowacyjne rozwiązanie, dzięki któremu w miejsce stali czy betonu stosuje się lekkie rozwiązania technologiczne z materiałów kompozytowych. Prezentowane innowacje są albo w fazie rozwiązań badawczych, ale są już wprowadzane, albo już znalazły zastosowanie w praktyce.

Jakie innowacje mają szansę na wdrażanie?

Każde rozwiązania nowatorskie, które wnosi pozytywne zmiany np. poprawia jakość wykonywanych robót, trwałość produktu, które zmniejsza koszty lub rozwiązuje jakiś problem, który pojawia się  w drogownictwie ma szansę znaleźć zastosowanie w praktyce.  Zagadnieniem, któremu ostatnio poświęca się wiele uwagi jest walka z hałasem. Temu służą ekrany akustyczne, specjalne tunele takie, jak ten budowany w Warszawie na Trasie Toruńskiej. Będzie najdłuższą  taką konstrukcją w Europie.

My jako Instytut Badawczy Dróg i Mostów,  proponujemy nowe rozwiązania w postaci cichych nawierzchni. Innowacją nie są same ciche nawierzchnie, bo np. asfalt porowaty, BBTM są znane i stosowane na świecie jako ciche nawierzchnie. My wprowadzamy innowacyjne produkty w postaci granulatu gumowo – asfaltowego, który jest absolutnie rewelacyjnym, innowacyjnym produktem. Technologia TecRoad powoduje, że uzyskujemy materiał, który jest asfaltem zmodyfikowanym gumą. W postaci granulatu jest dostarczany bezpośrednio do otaczarki - do produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej. Nie potrzebna jest dodatkowa instalacja .

Bardzo ciekawym rozwiązaniem do zastosowania na mostach są izolacje natryskowe z metakrylanu metylu. To rozwiązanie znacznie trwalsze od stosowanych obecnie pap izolacji rolowych, które powodowały wiele problemów - np. pęcherze. Przy izolacjach natryskowych pęcherzy nie ma. Taka bardzo trwała nawierzchnia będzie m.in. zastosowana w czasie najbliższego remontu na moście im. gen. Stefana Grota- Roweckiego w Warszawie.

Czy Instytut Badawczy Dróg i Mostów jako ekspercka placówka badawcza może wesprzeć autorów innowacyjnych rozwiązań  z dziedziny infrastruktury?

My pomagamy. Nie mamy oczywiście siły sprawczej, by innowacyjne materiały czy rozwiązania technologiczne mogły być natychmiast stosowane. Nie możemy ich także reklamować. Jeśli  natomiast uznamy, że są dobre pod względem jakości, to - kontaktując się z zarządcami dróg i mostów - wskazujemy, które rozwiązania są najlepsze. Jeśli, jako Instytut, jesteśmy poproszeni o wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z remontem czy budową inwestycji, wprowadzamy materiały, które uważamy za godne wprowadzenia. Powiem szczerze - przy wyborze nie patrzymy raczej na koszty. Staramy się przede wszystkim uzyskać efekt trwałości użytkowania eksploatacji obiektu. To on jest dla nas najważniejszy.

Dziękuję bardzo za rozmowę.                                      rozmawiała: Anna Rogalińska

O Targach INFRASTRUKTURA 2011 czytaj także w:  INFRASTRUKTURA 2011 – targi dla nowoczesnych i bezpiecznych dróg