Wszyscy jesteśmy użytkownikami lotnisk …

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert


Anna Rogalińska w rozmowie z mjr dr inż. Mariuszem Wesołowskim, kierownikiem Zakładu Lotniskowego ITWL

Wszyscy jesteśmy użytkownikami dróg i dlatego przede wszystkim muszą być one bezpieczne. Wszyscy też korzystamy z lotnisk. Bezpieczne lotniska przyczyniają się do szeroko pojętego bezpieczeństwa lotów. W tym kontekście bardzo ważne zadania realizuje Zakład Lotniskowy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych - placówki naukowo - badawczej, która obchodzi jubileusz 60 – lecia.

O zadaniach realizowanych przez Zakład Lotniskowy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych rozmawiamy z mjr dr inż. Mariuszem Wesołowskim, Kierownikiem  Zakładu.

Wywiad został nagrany na stoisku ITWL podczas Targów AUTOSTRADA-POLSKA 2013 w Kielcach.


KameraViaexpert_long_1

Przygotowała: Anna Rogalińska