O znaczeniu betonu i współpracy polskich naukowców z ekspertami RILEM …

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert


prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki

Zapraszamy na rozmowę z prof. dr hab. inż. Michałem A. Glinickim z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Ten wybitny specjalista od materiałów konstrukcyjnych, autor wielu prac badawczych otrzymał w maju br. z rąk Prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego tytuł naukowy profesora nauk technicznych.

Prezydent Bronisław Komorowski wręczył 6 maja br. nominacje profesorskie 51 przedstawicielom świata nauki i sztuki. Tytułem profesora nauk technicznych uhonorowano Michała A. Glinickiego, profesora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki jest naukowcem znanym nie tylko w kraju, ekspertem od trwałości betonu, autorem wielu publikacji naukowych, metod diagnostycznych i innowacyjnych rozwiązań materiałowych. Pod redakcją prof. dr hab. inż. Michała A. Glinickiego wydawany jest w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w dwóch językach: po polsku i po angielsku, kwartalnik „Roads and Bridges - Drogi i Mosty”

Z prof. dr hab. inż. Michałem A. Glinickim rozmawiamy o właściwościach betonu, o pracy badawczej związanej z tym materiałem oraz o jego współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem ekspertów i laboratoriów, zajmujących się materiałami konstrukcyjnymi i konstrukcjami – RILEM.

 

Cz. I rozmowy Anny Rogalińskej z prof. dr hab. inż. Michałem A. Glinickim
„(…) Statystyczne zużycie cementu na głowę czyli na mieszkańca wypada mniej więcej 2 kg dziennie. To daje ok. 500 kg rocznie. Jest to zużycie charakterystyczne dla krajów o rozwiniętej gospodarce. A zatem skala wykorzystania cementu, a konkretnie materiału, którego składnikiem głównym jest cement ma tutaj znaczenie.

Jeśli przeliczymy to na beton to się okaże, że w skali świata, w skali globalnej na głowę każdego mieszkańca wypada zużycie ok. 1 metra sześć betonu. Czyli tyle przetwarza się surowców mineralnych na materiał budowlany. A zatem trudno sobie wyobrazić współcześnie jakąkolwiek budowę infrastruktury: czy komunikacyjnej, czy infrastruktury miejskiej, energetycznej itd. bez użycia betonu. Łatwo wyobrazić sobie dom z cegieł czy drewna ale fundamenty są zawsze z betonu. Dlatego, że dobry beton jest solidny jak skała. A zatem uzasadnienie, że warto zajmować się betonem wynika ze skali i z potrzeby związanej po prostu z prowadzonymi pracami budowlanymi - zwłaszcza w zakresie budownictwa komunikacyjnego (…)”
Cz. II rozmowy Anny Rogalińskej z prof. dr hab. inż. Michałem A. Glinickim

„RILEM jest stowarzyszeniem ekspertów i laboratoriów zajmujących się materiałami konstrukcyjnymi i konstrukcjami. Stowarzyszenie działa od 1947 roku - ma zatem bardzo długą historię. Polscy uczeni odegrali znaczącą rolę przy jego zakładaniu, zasiadali także we władzach Stowarzyszenia. Celem RILEM, najogólniej rzecz ujmując, jest rozwój nauki w zakresie materiałów budowlanych i konstrukcji oraz transfer wiedzy do przemysłu w skali globalnej - zwłaszcza w zakresie prenormalizacyjnym. Ja mam honor być Delegatem RILEM na Polskę, od kilku lat mam mandat Członka General Council. Biorę również udział w pracach Komitetów Technicznych (…)

(…) W Polsce do grona Członków RILEM należy kilkanaście osób i kilka instytucji. Mamy również wśród naszych kolegów Honorowego Członka RILEM, jest nim profesor Andrzej Brandt.

(…) Koledzy z Instytutu Techniki Budowlanej i Politechniki Warszawskiej biorą udział w pracach dotyczących rozwoju zrównoważonego w budownictwie, a także w Komitecie Technicznym zajmującym się polimerami w betonie. Naukowcy z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów są bardzo aktywni w zakresie asfaltów, nawierzchni asfaltowych; asfaltów - co bardzo ciekawe - widzianych również z perspektywy materiałów nanometrycznych. Jeśli chodzi o Politechnikę Wrocławską, to rozwijane są tam metody nieniszczące badań konstrukcji. Politechnika Krakowska udziela się w zakresie diagnostyki konstrukcji murowych, ale również w zakresie właściwości betonów w wysokiej temperaturze. Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego bierze udział w pracach związanych z ciekawą, ale szkodliwą reakcją alkaliczną w betonie. Koleżanki i Koledzy z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN - prócz mnie oczywiście – biorą też udział w Komitecie Technicznym zajmującym się projektowaniem funkcjonalnym, a również występują jako recenzenci artykułów czasopisma „Materials and Structures”, organizują także cykliczne konferencje pod patronatem RILEM (…) ”


KameraViaexpert_long_1

Przygotowała: Anna Rogalińska