Śląski odcinek A1 - wyzwanie dla ekspertów i ... dla mediów

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Anna Rogalińska w rozmowie z dr inż. Januszem Sobolewskim

Obszar na którym budowany był tzw. „śląski odcinek” Autostrady A1 - ze względu na skomplikowane warunki geotechniczne – uznany został za jeden z najtrudniejszych w Polsce terenów do realizacji takiej inwestycji. Dla zabezpieczenia przed ew. szkodami górniczymi zastosowano innowacyjne technologie z użyciem wielu geosyntetyków. Projekt zdaniem specjalistów był jednym z największych w tej kategorii na świecie. Przy budowie odcinka bardzo cenne były opinie ekspertów, mających doświadczenie w realizacji takich inwestycji za granicą.

Podczas Konferencji pt. „Innowacyjne technologie wykonywania i monitorowania drogowych budowli ziemnych na przykładzie Autostrady A1 odcinek Pyrzowice- Piekary Śląskie - Maciejów”, która towarzyszyła Targom AUTOSTRADA-POLSKA 2013 w Kielcach podsumowano zakres działań towarzyszących realizacji inwestycji. Po prawie roku eksploatacji drogi zorganizowały ją: Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Politechnika Śląska.

O unikalnych rozwiązaniach zastosowanych na „śląskim odcinku” Autostrady A1, o wyzwaniach dla specjalistów i ... dla mediów rozmawiamy z ekspertem od zbrojeń geosyntetycznych, dr inż. Januszem Sobolewskim.

KameraViaexpert_long_1Przygotowała: Anna Rogalińska