„Gazela Biznesu 2011” dla Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

IBDIMGazelaBiznesu2011 O drogach do sukcesu w biznesie oraz w działalności naukowej i badawczej IBDiM rozmawiamy
z Prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, dyrektorem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Panie Profesorze, Instytut Badawczy Dróg i Mostów  już drugi rok z rzędu otrzymuje prestiżowe wyróżnienie - „Gazelę Biznesu”- przyznawane najbardziej dynamicznie rozwijającym się firmom. Dzięki jakiej strategii placówka naukowo - badawcza, którą Pan kieruje odnosi sukcesy w biznesie?

Przede wszystkim IBDiM stara się uczestniczyć w jak największej liczbie konkursów- składamy wnioski na różne projekty, w wielu miejscach. Szanse na wygraną są wówczas większe. Poza tym współpracujemy z przedsiębiorstwami - głównie zrzeszonymi w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Drogownictwa. Przedsiębiorstwom z branży kolejowej też świadczymy usługi eksperckie i laboratoryjne. Dzięki temu możemy wdrażać nasze rozwiązania na dużą skalę. Bardzo pomocne dla takiej placówki, jak nasza stało się przywrócenie możliwości przeznaczania części zysku na badania własne. Takie rozwiązanie funkcjonowało w latach 90-tych, potem zostało zawieszone. Cieszę się, że udało się przekonać Panią Barbarę Kudrycką, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, by znów można było z tej możliwości korzystać. Przeznaczanie części zysku na badania własne stwarza szansę prowadzenia prac wyprzedzających, badań naukowych na które nie ma dziś dofinansowania, a także przygotować w ramach tej części zysku nowe propozycje projektów badawczych. Wszystkie te możliwości mogą zaowocować w przyszłości dobrym finansowaniem projektów badawczych i wdrożeń..

Porozmawiajmy o sukcesach naukowych. Pod koniec 2011 roku podczas Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2011” wręczono Panu Krzyż Zasługi Orderu Wynalazczości, którym honorowani są wybitni przedstawiciele świata nauki i wynalazczości. Na tych samych Targach Srebrnym Medalem nagrodzono opracowany w IBDiM Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów ISKIP. Jakie inne innowacyjne rozwiązania opracowane w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów uważa Pan Profesor za największe osiągnięcia minionego roku? 

Skończyliśmy  projekt  Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe. Jesteśmy obecnie na etapie przygotowania raportu. Wyniki testów, co widać na filmach - potwierdzają wyjątkowość tego innowacyjnego, nowoczesnego rozwiązania. Bariery - zgodnie z założeniem - inaczej reagują w przypadku uderzenia w nie lekkich, a inaczej- ciężkich pojazdów. Dają rezultat wchłonięcia odpowiedniej energii podczas uderzenia samochodu. Naszym projektem zainteresowanych jest już dwóch, dużych producentów barier drogowych. Z jedną z firm mamy spisane porozumienie. Jesteśmy w stanie wdrożyć w tym roku inteligentne bariery na polskich lub europejskich drogach.
Podpisaliśmy umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, dzięki której już niedługo na drogach krajowych prowadzone będą badania stanu nawierzchni przy zastosowaniu innowacyjnego Systemu Pomiaru Infrastruktury Drogowej SPID. Myślę, że  nowoczesna diagnostyka o podobnym zakresie przeprowadzona będzie także na ulicach Warszawy. Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się do okresowych badań stanu nawierzchni ulic. Efektywność systemu SPID z pewnością może przysłużyć się podniesieniu jakości stołecznych dróg. Trzeba zresztą  przyznać, że dzięki tzw. weekendowym remontom drogi w Warszawie są w znacznie lepszym stanie, niż w innych miastach.
 
Panie Profesorze, jakie będą priorytetowe działania Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w 2012 roku?

Złożyliśmy, jako Instytut, wiele projektów, ale rozstrzygnięć jeszcze nie znamy.  Zgłosiliśmy nasze projekty do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz do PARP. Poczekamy na efekty, będziemy też startować w kolejnych konkursach. Na większą skalę zamierzamy kontynuować własne badania naukowe, gdyż zysk za ubiegły rok może być większy, niż za poprzedni.
Ważnym zagadnieniem, do którego konsekwentnie będziemy w tym roku wracać w działalności Instytutu jest problematyka eksploatacji dróg. W październiku ubiegłego roku wydaliśmy dobrą, ciekawą publikację na ten temat. Praca zbiorowa pt. „Eksploatacja dróg” cieszy się zainteresowaniem, sprzedaliśmy już ok. 200 egzemplarzy. Liczę, że publikacja trafi także do samorządów, część z nich już wyraziła chęć jej zakupu. Myślę, że będziemy wówczas mogli lepiej porozumieć się z samorządami jeśli chodzi o wdrożenie nowych metod  związanych z diagnostyką, z ewidencją, z wyposażeniem dróg, z nowymi technologiami, które są właśnie opisane w tej publikacji. Lektura „Eksploatacji dróg” pomoże sprawniej zarządzać drogami, pokaże, że można uporządkować stan dróg. My, jako Instytut Badawczy Dróg i Mostów poszerzamy tę wiedzę, oferując usługi eksperckie – np. nowe metody diagnostyki nawierzchni. Może nie tak skomplikowane jak na drogach krajowych, ale skuteczne. Nasze badania dostarczą gospodarzom więcej informacji o stanie sieci dróg i obiektów mostowych na zarządzanym terenie.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie planują zorganizować w roku 2012 studium podyplomowe „Eksploatacja Dróg”. To właśnie wykłady z wcześniejszej edycji studium zostały opublikowane jako wspomniana praca zbiorowa. Absolwenci studiów podyplomowych „Eksploatacja Dróg” zdobywają wiedzę obejmującą m.in. zasady zarządzanie drogami, ich monitorowania, utrzymania i diagnozowania nawierzchni. Studium jest kolejnym, ważnym przykładem realizowania przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów - placówkę naukowo – badawczą misji eksperta w dziedzinie drogownictwa.


Dziękuję bardzo za rozmowę.                                                                                                             Rozmawiała: Anna Rogalińska