60 lat pracy dla polskiego drogownictwa

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Na portalu ViaExpert prezentujemy ekspertów, działających na rzecz budownictwa komunikacyjnego. Mgr inż. Konrad Jabłoński z drogownictwem związany jest od 60 lat. Jest specjalistą w zakresie technologii budowy i utrzymania dróg oraz ekspertem w dziedzinie harmonizacji technicznych przepisów i norm z przepisami unijnymi. (Polecamy wywiad: "Czy bez dobrych przepisów technicznych można budować dobre i bezpieczne drogi?")

W okresie działalności zawodowej mgr inż. Konrad Jabłoński był m.in. z-cą Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych. Był również, pierwszym prezesem firmy OAT w Polsce. Działająca w Polsce od 20 lat firma OAT świadczy usługi z zakresu nacinania i uszczelniania szczelin dylatacyjnych betonowych nawierzchni komunikacyjnych. W roku 1993 firma OAT dokonała transferu z Niemiec do Polski technologii naprawy pęknięć nawierzchni asfaltowych.(Polecamy artykuł: „OAT- 20 lat w Polsce”)

Lista osiągnięć wielu lat pracy zawodowej mgr inż. Konrada Jabłońskiego jest długa. Opracował i wdrożył wiele innowacyjnych rozwiązań – m.in. wprowadził SMA na polskie autostrady, a w 2005 roku opracował zamienną technologię wykonania górnych warstw nawierzchni na autostradzie A2: Emilia- Stryków, dzięki czemu możliwe było wykonanie na tym odcinku , po raz pierwszy w Polsce, w ciągu 2 miesięcy asfaltowej warstwy kompaktowej. Mgr inż. Konrad Jabłoński jest współtwórcą Ogólnych Specyfikacji Technicznych i autorem kilkunastu z nich.

Mgr inż. Konrad Jabłoński jest również autorem i współautorem 10 rozwiązań patentowych. Opublikował ponad 150 artykułów i referatów na temat techniki i technologii robót drogowych oraz z dziedziny zarządzania jakością. Przez ponad 30 lat był redaktorem kwartalnika Nowości Zagranicznej Techniki Drogowej a od 2004 roku - redaktorem miesięcznika DROGOWNICTWO. Jest współautorem poradnika ”Drogi i Mosty – Poradnik praktyka” ( Verlag Dashöfer) oraz wydanego przez IBDiM „Słownika Drogowego”. Mgr inż. Konrad Jabłoński jest współzałożycielem Muzeum Drogownictwa w Szczucinie k. Tarnowa oraz Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych. Za pracę na rzecz drogownictwa wielokrotnie został nagradzany medalami i wyróżnieniami.

Z mgr inż. Konradem Jabłońskim rozmawiamy o tym, co w ciągu 60 lat jego pracy dla drogownictwa zmieniło się na polskich drogach. Co wymaga dalszych starań - nie tylko ze strony specjalistów z branży?


Rozmowa Anny Rogalińskiej z mgr inż. Konradem Jabłońskim na temat zmian jakie zaszły w drogownictwie w ciągu 60 lat pracy na rzecz rozwoju branży.

 

Rozmowa Anny Rogalińskiej z mgr inż. Konradem Jabłońskim o harmonizacji technicznych przepisów i norm z przepisami unijnymi.


KameraViaexpert_long_1

Przygotowała: Anna Rogalińska