Instytut Badawczy Dróg i Mostów - sukcesy w 2012 i życzenia na 2013 rok.

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest placówką niezwykle istotną dla rozwoju drogownictwa. Nie tylko w wymiarze krajowym.

Jakie są osiągnięcia IBDiM w 2012 roku?

Jak wdrażano w kraju i poza granicami innowacyjne rozwiązania?

Na czym polegała edukacyjna działalność Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w mijającym roku?

Czego należy życzyć tej placówce naukowo - badawczej w 2013 roku?

Zapraszamy na rozmowę z Prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, dyrektorem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Anna Rogalińska w rozmowie z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim

 

(…) Wydaje mi się, że Instytut rozwija się dobrze. Chciałbym, żeby utrzymała się ta tendencja przez następne lata (…) Żeby np. w każdym roku była jedna habilitacja, jeden doktorat, żeby były wydawane ciekawe publikacje, kreowane nowe projekty, żebyśmy wygrywali w konkursach- szczególnie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. By można było mówić o rozwoju technologii drogowej i mostowej - szczególnie tej związanej z eksploatacją dróg (…) To są życzenia dla mnie i dla pracowników Instytutu.
 
KameraViaexpert_long_1
Przygotowała: Anna Rogalińska