Ekrany akustyczne XXI wieku - rozmowa ekspertów

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Zapraszamy na rozmowę z Reinhardem Kohlhauerem, prezesem spółki ALFA-BOND-KOHLHAUER Sp. z .o. o. oraz znanej w świecie, niemieckiej firmy Kohlhauer GmbH. Hałas negatywnie wpływa na nasze zdrowie i wydajność pracy. Do najbardziej uciążliwych zaliczany jest hałas drogowy. Jego szkodliwe działanie można ograniczać stosując ekrany akustyczne. Firma Kohlhauer GmbH słynie ze swoich oryginalnych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym.

Tłumaczenie:

Dr inż. Wiesław Dąbrowski: Witam serdecznie w Polsce. Jest mi miło widzieć Pana ponownie w Kielcach. Reprezentuje Pan bardzo innowacyjną firmę z Niemiec, zajmującą się rozwiązaniami technicznymi z zakresu ochrony przed hałasem.

Reinhard Kohlhauer: Tak, działamy na rynku w Niemczech już od 20 lat i w tym czasie staliśmy się renomowaną firmą, mając zawsze za swój cel ochronę przed hałasem, ale nie tylko. Wszystko zaczęło się od działalności w zakresie ochrony ptactwa. A w chwili obecnej zajmujemy się także integracją ochrony przed hałasem z technologią ogniw fotowoltaicznych. Moim celem jest rozpowszechnienie tych rozwiązań technicznych nie tylko w Niemczech, ale i w całej Europie.

Dr inż. Wiesław Dąbrowski: W międzyczasie otworzył Pan firmę w Polsce, która odnosi znaczące sukcesy. Jak daleko przeniósł Pan rozwiązania niemieckie na grunt polski?

Reinhard Kohlhauer: 5 lat temu założyliśmy w Warszawie firmę ALFA-BOND-KOHLHAUER Sp. z o.o., która reprezentuje nasze interesy z Niemiec. Muszę powiedzieć, że innowacyjne rozwiązania powstałe także w Polsce, również projekty, są wykorzystywane w Niemczech. Szczególnie cieszy mnie fakt, że w zeszłym roku został zrealizowany przy wykorzystaniu naszej techniki projekt obwodnicy Wrocławia, gdzie zostały zastosowane najnowsze innowacyjne rozwiązania firmy Kohlhauer. Instalacja oraz serwis wykonane zostały przez stronę polską.

Dr inż. Wiesław Dąbrowski: Jak widzi Pan rynek polski, jeśli chodzi o zagadnienia ochrony przed hałasem?

Reinhard Kohlhauer: W porównaniu do Niemiec jest to silny rynek, na którym można wiele osiągnąć. Podróżując przez Polskę można zauważyć, że w zakresie ochrony przed hałasem jest wiele do zrobienia, może nie w tak dużym zakresie, jak w Niemczech, ale np. jeśli chodzi o rosnące nakłady na modernizację kolei, również przy wykorzystaniu wsparcia środków unijnych, widzimy duże możliwości dla naszej grupy firm Kohlhauer.

Dr inż. Wiesław Dąbrowski: Jak Pan widzi w Polsce problem estetyki, jeśli chodzi o ekrany akustyczne? Widziałem, że w Niemczech ta sprawa wygląda nieco inaczej..?

Reinhard Kohlhauer: Tak, muszę przyznać, że na początku miałem z tym problem, ale teraz już się do tego przyzwyczaiłem. Pragnę jednak powiedzieć, że na przełomie minionych 5 lat, myślę, że również dzięki naszej aktywności, poziom estetyki znacznie się podniósł. Dotychczas, głownie z powodu zamawianych ogromnych ilości, kładziono wyłącznie nacisk na funkcjonalność oraz wagę ekranów. Natomiast powoli już na lokalnych, małych rynkach, estetyka i funkcjonalność stają się wymogiem. Nasze produkty mają spełniać wymogi nie tylko kierowców, ale także okolicznych mieszkańców, przez których ekrany akustyczne muszą zostać zaakceptowane zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym.
W Niemczech ekrany akustyczne mają gwarancję trwałości do 25 lat. 20-25 lat gwarancji jest dzisiaj standardem. W Polsce jeszcze tego nie osiągnęliśmy, ale myślę, że dzięki naszej obecności, dzięki dofinansowaniu środkami europejskimi, niedługo dorównamy tym europejskim standardom.

Dr inż. Wiesław Dąbrowski: Jak wygląda sprawa ekranów akustycznych w kontekście użycia technologii ogniw fotowoltaicznych?

Reinhard Kohlhauer: Szkoda, że stosuje się ich tak mało. Mamy wiele rozwiązań z użyciem fotowoltaiki. Problemem, który dostrzegam, jest wdrożenie tych rozwiązań w połączeniu z technologiami w zakresie budownictwa, elektryki, czy także modeli inwestorskich. Takie rozwiązania sprawdzają się na razie tylko w przypadku dużych obiektów, w przypadku małych obiektów nadmierne obciążenia administracyjne uniemożliwiają takie rozwiązania.
Ale muszę powiedzieć, że kiedy dzisiaj rozmawiamy w Niemczech o mobilności elektrycznej, 20 % energii w Niemczech to energia alternatywna. W kraju, który się szczyci być krajem automobilności, nadal buduje się ekrany akustyczne monofunkcjonalne. Prawie wszędzie istnieje możliwość połączenia ich z urządzeniami fotowoltaicznymi i w ten sposób przebudowania ich jako ekrany multifunkcjonalne. Moduły fotowoltaiczne posiadają gwarancję 25 lat, czyli tyle samo, ile oczekujemy od naszych produktów.
Zapotrzebowanie na użycie urządzeń fotowoltaicznych istnieje, szczególnie w kontekście elektromobilności na drogach. Z pewnością potrzeba politycznej dyskusji na ten temat, aby położyć większy nacisk na wprowadzenie takich rozwiązań.

Dr inż. Wiesław Dąbrowski: Dziękuję bardzo za ten interesujący wywiad i życzę sukcesów na rynku polskim, europejskim, a nawet światowym.
 
Reinhard Kohlhauer: Mnie też było miło być z Państwem. Serdecznie Dziękuję.
 
Rozmawiał: dr inż. Wiesław Dąbrowski Prezes Zarządu OAT Sp. z o.o
KameraViaexpert_long_1