W każdej dziedzinie życia nowe rzeczy trudno jest wprowadzać…

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

radomskiwojciech

„(…) Innowacje znalazły się w centrum uwagi strategii Europa 2020. Innowacje są też najlepszym sposobem poradzenia sobie z najważniejszymi wyzwaniami, jakie stoją przed naszym społeczeństwem i wymagają pilnego rozwiązania (…)”

Cytaty z „Projektu przewodniego strategii Europa 2020. Unia innowacji” wskazują na priorytety. W świetle dokumentu, centralny element strategii „ przyszłości” stanowią badania i innowacje. To one wytyczają rozwój dziedzin gospodarki - także infrastruktury komunikacyjnej.

Szkolenia, które propagują nowe rozwiązania cieszą się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym frekwencja na seminariach organizowanych przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów - placówkę wiodącą w upowszechnianiu rozwiązań innowacyjnych w dziedzinie infrastruktury. Tej tematyce poświęcone było zorganizowane ostatnio przez IBDiM, ZMPR i KPRM seminarium „Nowatorskie rozwiązania w mostownictwie i geoinżynierii.”

O zaprezentowanych na seminarium technologiach a także o przeszkodach we wdrażaniu nowych rozwiązań rozmawiamy z prof. dr hab. inż. Wojciechem Radomskim.

 

Anna Rogalińska w rozmowie z prof. dr hab. inż. Wojciechem Radomskim

 

„ (…) Zawsze w każdej dziedzinie życia nowe rzeczy trudno jest wprowadzać, ale oprócz twórczej postawy ludzi, istnieje system przepisów, który ułatwia wprowadzanie nowych technologii. Ale jest i taki system który to utrudnia (…)
(…) Mnie się wydaje, że cała trudność w naszym działaniu inżynierskim polega na tym, że zbyt mało mamy czasu na rozwiązywanie problemów technicznych, a zbyt wiele czasu poświęcamy na walkę z biurokracją, studiowanie przepisów, wypełnianie papierków najrozmaitszych, które w gruncie rzeczy nie są potrzebne (…)”
KameraViaexpert_long_1

 

 

 

Przygotowała: Anna Rogalińska