Eksperci IBDiM na Kongresie Drogowym 2012

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

KongresDrogowy2012-IBDIM 1

Uczestnicy Kongresu Drogowego 2012, który odbył się w Warszawie 3 października br. szukali odpowiedzi na pytanie jak rozwiązać problemy branży drogowej. Patronem wydarzenia było Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, organizatorami: ZDG TOR, Polski Kongres Drogowy oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Jednym z patronów medialnych był Portal Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert .

Kongres Drogowy 2012 stworzył okazję do spotkania przedstawicieli firm branżowych i ekspertów z władzami resortu. W Kongresie uczestniczyli: minister transportu, Sławomir Nowak oraz dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad, Lech Witecki, którzy w swoich wystąpieniach odnieśli się do obecnej sytuacji oraz rozwiązań w realizacji przyszłych inwestycji drogowych.

W dyskusjach panelowych uczestnicy Kongresu Drogowego 2012 mówili o możliwościach usprawnienia procesów rozwoju infrastruktury. Ważnymi zagadnienia z punktu widzenia przyszłości polskich dróg były debaty o szansach, jakie stwarzają innowacyjne rozwiązania i technologie. Uczestniczyli w nich eksperci z wiodącej placówki naukowo – badawczej, w dziedzinie infrastruktury - Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

W jakim stopniu innowacyjne rozwiązania i technologie mogą być pomocne w rozwoju infrastruktury drogowej?

Zapraszamy na rozmowę z ekspertami IBDiM: prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim oraz dr inż. Januszem Rymszą

 Anna Rogalińska w rozmowie z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim
„(…) Jest szereg ciekawych rozwiązań, wdrożonych, oryginalnych, polskich. Również w budownictwie drogowym i mostowym. Te metody, technologie i materiały są niezbędne, ponieważ przedsiębiorcy w tej chwili właściwie działają na rynku międzynarodowym. Jeśli chcą być konkurencyjni nie mogą stosować przestarzałych metod i technik. Muszą iść do przodu. Jest na to sposób – wspólne projekty badawcze, które by pozwalały na kreowanie oryginalnych rozwiązań konkurencyjnych w skali międzynarodowej (…)”
 Anna Rogalińska w rozmowie z dr inż. Januszem Rymszą


„(…) Teraz najważniejszy element jaki powinien być zastosowany to monitoring dróg i obiektów mostowych, ale z punktu widzenia pojazdów, które jeżdżą po drogach i są przeciążone. Właśnie te pojazdy powodują, że stan techniczny dróg i obiektów mostowych w naszym kraju jest zdecydowanie gorszy niż w innych krajach UE. (…)”


KameraViaexpert_long_1