Dlaczego warto badać stan infrastruktury drogowej ?

włącz . Opublikowano w Eksperci w ViaExpert

Jan Sudyka

Targi INFRASTRUKTURA 2011 miały wymiar edukacyjny. Instytut Badawczy Dróg i Mostów przygotował seminarium ”Nowoczesne metody diagnostyki nawierzchni dróg”.

O nowoczesnych metodach diagnostyki nawierzchni drogowej rozmawiamy z mgr inż. Jackiem Sudyką z Zakładu Diagnostyki Nawierzchni Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Jakie znaczenie dla zarządców dróg ma przeprowadzanie badań związanych z diagnostyką dróg?

To znaczenie jest bardzo duże. Przede wszystkim, tak, jak Pani chce wiedzieć o swoim domu jak najwięcej i interesuje Panią stan techniczny budynku, tak zarządcy dróg powinni wiedzieć, czym dysponują - w jakim stanie jest infrastruktura drogowa, którą zarządzają. Żeby taką wiedzę zdobyć, powinni regularnie sprawdzać stan tej infrastruktury, by potem dobrze wydawać pieniądze, które przecież my, podatnicy na te drogi płacimy.

 

Kto jeszcze - prócz zarządców sieci dróg - powinien bezwzględnie korzystać z  nowoczesnych metod diagnostyki nawierzchni?

Biura projektowe ale także wykonawcy, którzy coraz częściej chętnie korzystają z nowoczesnych metod diagnostyki. Jeżeli chodzi o biura  projektowe, to badaniami stanu drogi interesują się głównie na etapie projektowania nawierzchni. Jeżeli wymaga tego kontrakt, biuro projektowe jest zobowiązane do rozpoznania stanu nawierzchni, by właściwie zaprojektować jej wzmocnienie czy remont. Natomiast wykonawca często ubiega się o takie badania, aby sprawdzić jakość wykonanych przez siebie robót, to znaczy, czy nawierzchnia lub infrastruktura drogowa jest dobrze wykonana i czy spełnia wymagania, które zostały określone przez zamawiającego. Coraz szerzej też współpracujemy z innymi ośrodkami naukowymi. W ramach tej współpracy staramy się rozwijać istniejące już metody i unowocześniać posiadany przez nas sprzęt pomiarowy.

Zakład Diagnostyki Nawierzchni IBDiM jest komórką wyspecjalizowaną w tego typu badaniach. Którą ze stosowanych dotychczas technologii pomiarowych uważa Pan za najbardziej efektywną w diagnozowaniu konstrukcji nawierzchni drogowych?

Szczerze powiem - wybór jest trudny. Georadar na przykład jest „nowinką” bardzo zaawansowaną jeśli chodzi o obróbkę danych. Jest też metoda pomiaru ugięć przy pomocy aparatu typu FWD, która już od dłuższego czasu, z powodzeniem stosowana jest na świecie. Te dwie metody, dwa urządzenia są kluczowe jeśli chodzi o rozpoznawanie stanu konstrukcji, gdyż w dużym stopniu mówią o tym, czego nie widać i o czym dowiadujemy się dopiero po fakcie tzn. o stanie struktury i konstrukcji nawierzchni. Gdy nawierzchnia stopniowo traci swoją nośność my, użytkownicy drogi w pierwszym etapie tego nie zauważamy. Dowiadujemy się o tym dopiero wtedy, gdy na nawierzchni pojawią się spękania i różnego rodzaju defekty. One właśnie są tym widocznym efektem utraty nośności przez nawierzchnię. Dwie wspomniane przeze mnie metody diagnostyki  są kluczowe we wczesnym rozpoznaniu stanu i niezbędne we właściwym określeniu technologii remontu czy przebudowy istniejącej nawierzchni.

Jakie korzyści daje przeprowadzanie badań sieci drogowej przez laboratorium TSD,  umieszczone w 20-tonowej ciężarówce, czyli diagnostykę nawierzchni w Systemie Pomiaru Infrastruktury Drogowej SPID?

O tym urządzeniu mówimy trochę żartobliwie, że to nasza „ największa wisienka na torcie”. TSD (Traffic Speed Deflectometer) to mobilne laboratorium przeznaczone do pomiaru ugięć nawierzchni na sieciach drogowych. Pomiar - najogólniej mówiąc - polega na dynamicznym, bez zatrzymywania się, pomiarze ugięć nawierzchni, Badanie to jest kluczowe dla oceny nośności konstrukcji nawierzchni. Niewątpliwą zaletą urządzenia jest jego efektywność. Urządzenie to potrafi swoim zasięgiem pokryć bardzo duży obszar działania - przyjmujemy wstępnie, że zdolność wykonania pomiaru na sieci drogowej to ok. 200- 300 km dziennie. Sądzimy jednak, że tych kilometrów może być znacznie więcej. Zaletą urządzenia jest też to, że nie stwarza zagrożeń dla innych użytkowników dróg, bo prowadząc pomiar bez zatrzymania, jak normalny pojazd nie powodujemy zmian, które mogłyby zaskakiwać kierowców. Jest to metoda pomiaru bezpieczna zarówno dla tych, którzy prowadzą badania, jaki i dla pozostałych użytkowników drogi.

Dlaczego zatem zarządcy dróg powinni być zainteresowani diagnostyką nawierzchni w ramach systemu SPID?Za tą metodą przemawia szybki przekaz informacji o stanie sieci drogowej. Efektywna ocena nośności nawierzchni sieci drogowych w bardzo krótkim czasie oraz precyzja i szczegółowość uzyskiwanych danych to podstawowe zalety stosowania tego systemu pomiarowego. Ważne jest także to, że mobilne laboratorium pomiaru ugięć nawierzchni nie powoduje utrudnień ruchu i nie naraża jego uczestników na utrudnienia i wypadki.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska