V Seminarium techniczne „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego” Augustów 2011

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Augustow2011_5

 

V Seminarium Techniczne "Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego", zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Białymstoku odbyło się w pięknej scenerii hotelu „Warszawa” w Augustowie. Seminarium jeszcze raz potwierdziło, że dzięki integracji i twórczej współpracy przedstawicieli administracji państwowej, naukowców, pracowników przedsiębiorstw oraz członków organizacji pozarządowych, skutecznie i efektywnie można rozwiązywać problemy komunikacyjne – także  te, które pozornie wydają się niemożliwe do rozwiązania.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Białymstoku zawsze było organizacją integrującą środowisko administracji państwowej, pracowników naukowych oraz przedsiębiorstw wykonawczych z zakresu budownictwa komunikacyjnego.

 

 

 

 Seminarium techniczne
"Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego
19-21 stycznia 2011r., Augustów

 

 

 

Organizator:
Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Białystok

Patronat:
Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło

Miejsce obrad:
Sala konferencyjna
Hotel Warszawa,
ul. Zdrojowa 1, Augustów

KameraViaexpert_long_1

 

 Andrzej Kalinowski , redaktor naczelny miesięcznika „Polskie Drogi”
rozmawia z Jerzym Doroszkiewiczem,
Prezesem SITK RP Oddział Białystok,
Dyrektorem Białostockiego Oddziału GDDKiA

 

 

 

 

 

 

 

Postanowiliśmy, że spróbujemy zintegrować środowisko drogowców ...
Miasto Białystok poczyniło w ostatnich latach szalony skok w dziedzinie infrastruktury drogowej ...
KameraViaexpert_long_1

 

 

 Andrzej Kalinowski , redaktor naczelny miesięcznika „Polskie Drogi”,
rozmawia z dr hab. inż. Władysławem Gardziejczykiem,
wiceprezesem SITK RP Oddział Białystok,
profesorem Politechniki Białostockiej

 

 

 

Uczelnie mają możliwość realizacji studiów podyplomowych ...
W Politechnice Białostockiej od wielu lat są takie studia realizowane ...
KameraViaexpert_long_1

 

 

 

 

 

 

 Anna Rogalińska, red. naczelna portalu budownictwa komunikacyjnego
"ViaExpert" rozmawia z dr inż. Wiesławem Dąbrowskim,Prezesem Zarządu
OAT Sp. z o.o.członkiem niemieckiego stowarzyszenia Forschungsgesellschaft
für Straßen und Verkehrswesen (FGSV)

 

 

 

Uważam, że warto już w chwili obecnej myśleć o zastosowaniu "Whitetopping". To, czego bym nie zalecał, to swego rodzaju akcyjności ...
Proponowałbym rozwiązania systemowe ...
KameraViaexpert_long_1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematyczne sesje oraz referaty zaprezentowane w Augustowie podczas V Seminarium technicznego pt. „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”:

Sesja I. Wybrane zagadnienia z zakresu inżynierii komunikacyjnej

 1. Obsługa ruchu przekierowanego z lotniska Okęcie przez Port Lotniczy Łódź
  - dr inż. Leszek Krawczyk, Port Lotniczy Łódź
 2. Analizy ruchowe w planowaniu i projektowaniu przebiegu tras drogowych.
  - dr inż. Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska
 3. Ronda – osiągnięcia i błędy.
  - mgr inż. Zygmunt Użdalewicz, SIGMA – SYSTEM, Warszawa
 4. Układ drogowy Białegostoku w świetle docelowego układu dróg krajowych województwa podlaskiego.
  - inż. Janusz Ostrowski – Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich, Urząd Miejski Białystok

Sesja II. Obiekty mostowe

 1. Najnowsze osiągnięcia budownictwa mostowego w Polsce i na świecie.
  - prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, Politechnika Warszawska.
 2. Prefabrykacja w mostownictwie.
  - prof. dr hab.inż. Jan Biliszczuk, Politechnika Wrocławska
 3. Eurokody w projektowaniu obiektów mostowych.
  - dr hab. inż. Marek Łagoda, prof. PL: IBDiM, Politechnika Lubelska
 4. Próbne obciążenia obiektów mostowych w Polsce i na świecie.
  - dr inż. Piotr Olaszek, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa

Sesja III. Materiały drogowe

 1. Kruszywa drogowe w świetle wymagań normowych.
  - mgr inż. Konrad Jabłoński
 2. Kruszywa drogowe a właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni drogowych.
  - dr  hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB, Politechnika Białostocka,
  - mgr inż. Maria Wasilewska, Politechnika Białostocka
 3. Mieszanki mineralno- asfaltowe w świetle wymagań normowych.
  - dr inż. Krzysztof Błażejowski, PKN ORLEN S.A.

Sesja IV. Wybrane zagadnienia z technologii nawierzchni drogowych i geotechniki

 1. Recykling głęboki konstrukcji nawierzchni w technologii asfaltu spienionego - teoria i doświadczenia praktyczne.
  - dr hab. inż. Marek Iwański, prof. PŚk ; Politechnika Świętokrzyska
 2. Asfalt + beton = razem jesteśmy mocni.
  - dr inż. Wiesław Dąbrowski, OAT Sp. z o.o., Ożarów Mazowiecki
 3. Aktualne problemy związane ze statycznością nasypów drogowych.
  - dr hab. inż. Zenon Szypcio, prof. PB ; Politechnika Białostocka

Sesja V. Zagadnienia prawne i ochrona środowiska w zagadnieniach budownictwa drogowego

 1. Zagadnienia prawne w zakresie problemów dotyczących ochrony środowiska w budownictwie drogowym,
  - mgr Daniel Maranda, EKKOM Sp. z o.o., Kraków
 2. Bariery prawne w procesie inwestycyjnym przedsięwzięć drogowych.
  - mgr inż. Ewa Welc, Wydział Infrastruktury, Podlaski Urząd Wojewódzki, Białystok
 3. Obwodnica Wasilkowa – problemy techniczne i środowiskowe przy jej realizacji.
  - mgr inż. Piotr Głowacki, STRABAG Sp. z o.o.
  - dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. PB; Politechnika Białostocka
  - Anna Suchowolec, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Dyskusja i Podsumowanie

Prezes Jerzy Doroszkiewicz