Jubileuszu ZDW w Katowicach na VII Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Red. Anna Rogalińska w rozmowie ze Zbigniewem Taborem, Dyrektorem ZDW w Katowicach, Wiceprezesem Polskiego Kongresu Drogowego
Red. Anna Rogalińska w rozmowie z dr hab. inż. Januszem Bohatkiewiczem prof. nzw. Politechniki Lubelskiej
Red. Anna Rogalińska w rozmowie z Wernerem Bednorzem z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI)

VII Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa” organizowana przez ZDW w Katowicach oraz Polski Kongres Drogowy była wydarzeniem ważnym nie tylko w perspektywie wymiany wiedzy z dziedziny drogownictwa pomiędzy ekspertami z kraju i zagranicy. Tegoroczna konferencja była połączona z obchodami 20-lecia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach – zarządu, który odgrywa ważną rolę w tworzeniu strategii rozwoju drogownictwa w Polsce. Od powołania jednostki w 1999 roku do dziś ZDW w Katowicach kieruje Zbigniew Tabor. Dyrektor Zbigniew Tabor jest Przewodniczącym Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz Wiceprezesem Polskiego Kongresu Drogowego - Komitetu Narodowego PIARC.

ZDW w Katowicach zarządza siecią 1218,6 km dróg, na których znajduje się 311 mostów i wiaduktów o łącznej długości 6.838 m. Jak na nowoczesną jednostkę administracyjną przystało ZDW przoduje w kraju w stosowaniu nowych technologii. Jest to efektem ścisłej współpracy z polskimi placówkami naukowymi oraz ekspertami z zagranicy - na przykład Federalnym Instytutem Badawczym BASt z Bergisch Gladbach czy przedstawicielami administracji landów Niemiec. Działając na rzecz rozwoju drogownictwa ZDW w Katowicach udostępnia swoje osiągnięcia innym zarządcom dróg. Przykładem są Wytyczne Techniczne, które zawierają aktualizowaną wiedzę  przede wszystkim dotyczącą nawierzchni bitumicznych.

W pierwszy dniu VII Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa” w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się Inauguracyjna Sesja, podczas której wręczono wyróżnienia i nagrody zasłużonym pracownikom ZDW w Katowicach oraz osobom związanym z działalnością na rzecz rozwoju drogownictwa. Honorowe wyróżnienie PKD "Zasłużony dla Sprawy Drogowej" otrzymał dr inż. Tadeusz Suwara, wieloletni pracownik administracji  drogowej, projektant i działacz społeczny. Wśród wyróżnionych był gość z Niemiec, współpracujący od lat przy organizowaniu cyklu konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”, Werner Bednorz z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI)

Niezwykle interesującym akcentem Inauguracyjnej Sesji VII Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa” był wykład dr hab. inż. Janusza Bohatkiewicza prof. nzw. Politechniki Lubelskiej: ”Dokąd prowadzą zrównoważone drogi”. W sposób oczywisty jego treść wytyczała kierunki rozwoju drogownictwa, co jest misją programową wszystkich, cyklicznych konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”.

Zapraszamy na rozmowę z organizatorem VII Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa Zbigniewem Taborem, Dyrektorem ZDW w Katowicach, Wiceprezesem Polskiego Kongresu Drogowego oraz uczestnikami Konferencji: dr hab. inż. Januszem Bohatkiewiczem prof. nzw. Politechniki Lubelskiej oraz Wernerem Bednorzem z Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (BMVI).

01
Zdjęcie zbiorowe uczestników VII Międzynarodowej Konferencji „Śląskie Forum Drogownictwa”
Źródło zdjęcia: ZDW Katowice

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1

Materiały filmowe są własnością ZDW Katowice.