„Beton w drogownictwie” czyli PKD i SPC zapraszają na Międzynarodową Konferencję i Wystawę do Suwałk

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

beton w drogownictwie 800x444

Polski Kongres Drogowy (PKD) - Komitet Narodowy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, razem ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu organizują od 10 do 12 kwietnia br. w Suwałkach Międzynarodową Konferencję i Wystawę „Beton w drogownictwie”. Będzie to pierwsze w kalendarzu imprez PKD wydarzenie tej rangi poświęcone tematyce zastosowania w budownictwie komunikacyjnym technologii betonu cementowego.

O Międzynarodowej Konferencji i Wystawie „Beton w drogownictwie” rozmawiamy z Tomaszem Orłowskim, Dyrektorem Biura Polskiego Kongresu Drogowego.

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Beton w drogownictwie” - wydarzenie ważne dla rozwoju sieci dróg betonowych - odbędzie się w Suwałkach. Dlaczego właśnie to niewielkie miasto na rubieżach będzie miejscem spotkania ekspertów branży - także z innych krajów Europy?

Wybór Suwałk na miejsce konferencji i wystawy to nie przypadek. Suwałki są prężnie rozwijającym się miastem, to pierwszy znaczący ośrodek gospodarczy w Polsce na szlaku Via Baltica z krajów nadbałtyckich do Warszawy. Jednocześnie Suwałki znajdują się w samym centrum budowy jednej z najdłuższych dróg o nawierzchni betonowej – S61 „Via Baltica”. Właśnie tam, już za kilka tygodni, będzie oddana do użytku obwodnica, będąca częścią tej drogi. Uczestnicy Forum będą mieli okazję obejrzeć ją podczas wycieczki technicznej. Suwalszczyzna to także ośrodek wydobycia surowców naturalnych stosowanych w budownictwie drogowym. Miasto jest właścicielem nowoczesnego Parku Naukowo-Technologicznego „Polska-Wschód”, którego Centrum Kongresowe będzie miejscem obrad konferencji i ekspozycji. Nieco ponad rok temu gościło naszą inna imprezę – II Wschodnie Forum Drogowe i z przyjemnością teraz tam wracamy. Dodam, że honorowym patronatem Forum „Beton w drogownictwie” objęli: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Tomasz Żuchowski, Wojewoda Podlaski, Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa Podlaskiego, Artur Kosicki i Prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz.

Przedstawiciele jakich europejskich stowarzyszeń i organizacji drogowych przyjadą do Suwałk i jakie tematy związane z technologią budowy i utrzymania dróg betonowych znajdą się w programie konferencji?

To, że Forum „Beton w drogownictwie” będzie mieć charakter międzynarodowy wynika z realizacji zadań Polskiego Kongresu Drogowego jako Komitetu Narodowego PIARC. Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli administracji drogowych i Komitetów Narodowych PIARC z krajów nadbałtyckich, a także instytucji i organizacji drogowych z Niemiec takich jak Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej, Federalny Instytut Badawczy Drogownictwa BASt czy FGSV, które jest naszym odpowiednikiem w Niemczech jako Komitet Narodowy PIARC.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół technologii betonowych stosowanych w budowie zarówno dróg ekspresowych o największym natężeniu ruchu jak i dróg lokalnych w terenach wiejskich, na których jest również z powodzeniem stosowana. Uczestniczące w wystawie firmy zaprezentują szeroki przekrój materiałów, dodatków chemicznych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do budowy i utrzymania dróg.

Jakie znaczenie dla rozwoju europejskiej sieci dróg w technologii betonu cementowego może mieć, Pana zdaniem, Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Beton w drogownictwie”?

Konferencja w Suwałkach będzie platformą do wymiany doświadczeń i efektów prac badawczych, które pozwolą na nakreślenie perspektyw rozwoju technologii betonowej w Polsce i Europie. W Polsce realizowany jest program budowy dróg o nawierzchni betonowej (A1, S17, S61), który nie ma w tej chwili odpowiednika w innych krajach. Stąd zainteresowanie naszymi doświadczeniami innych krajów, a jednocześnie nasza potrzeba korzystania z doświadczeń - chociażby Niemiec. Spotkanie grona międzynarodowych ekspertów od dróg betonowych stworzy szansę do zacieśnienia współpracy przy budowie w Europie sieci dróg betonowych o wysokim standardzie.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska