O wzmocnieniach podłoża, fundamentowaniu i … bukiecie czarnych kwiatów

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

„Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2019” to osiemnaste już seminarium geotechniczne organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Spotkania mają charakter edukacyjny. Są okazją do zapoznania się z najbardziej ciekawymi i aktualnymi zagadnieniami z zakresu prezentowanej tematyki. Podczas seminarium mówiono m.in. o inwestycjach ”pod szczególnym nadzorem” z zastosowanymi palami prefabrykowanymi, o wyzwaniach w projektowaniu fundamentów wieżowców oraz realizacji trasy Południowej Obwodnicy Warszawy. Ten ostatni temat ilustrowała wycieczka techniczna. Sporo miejsca poświęcono geotechnicznym aspektom modernizacji nasypów kolejowych, wskazano na formalne i ekonomiczne problemy związane z wytwarzaniem odpadów. Tradycyjnie już uczestnikom seminarium przedstawiono „Bukiet czarnych kwiatów” - jubileuszowy, bo dziesiąty już zbiór problemów, jakie można spotkać, realizując inwestycje geotechniczne.

 

Zapraszamy na rozmowę z mgr inż. Piotrem Rychlewskim z Zakładu Geotechniki IBDiM, który od lat organizuje ten cykl seminariów oraz na wywiad z mgr inż. Krzysztofem Grzegorzewiczem z Zakładu Geotechniki IBDiM - Autorem „Bukietu czarnych kwiatów.”

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1

 
Anna Rogalińska w rozmowie z mgr inż. Piotrem Rychlewskim z Zakładu Geotechniki IBDiM
Anna Rogalińska w rozmowie z mgr inż. Krzysztofem Grzegorzewiczem z Zakładu Geotechniki IBDiM