V KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2018

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Relacja z V Krakowskich Dni Nawierzchni 2018

Konferencje cyklu KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI poświęcone są tematyce wzmacniania nawierzchni oraz najnowszym technologiom budowy dróg. W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział ponad 300 specjalistów, reprezentujących ośrodki naukowe, instytuty badawcze, administrację państwową, oraz firmy branżowe, uczestniczące w różnych etapach realizacji inwestycji drogowych.

Spotkanie zainaugurowano uroczystą sesją historyczną pt. „100-lecie Odzyskania Niepodległości Polskiego Drogownictwa.” Zaprezentowano w niej zmiany, jakie zachodziły podczas trwającego wiek rozwoju polskich dróg.

Ważnym punktem konferencji była sesja poświęcona zagadnieniom ekologii. Mówiono m.in. o wykorzystaniu technologii recyklingu oraz możliwościach redukcji zanieczyszczeń.

Zainteresowanie uczestników wzbudziła sesja podczas której omówiono sposoby wzmocnienia i napraw nawierzchni. Referaty dotyczyły m.in. efektów zastosowania warstw przeciwspękaniowych z asfaltem wysokomodyfikowanym (ORLEN Asfalt). Omówione zostały też m.in. doświadczenia krajowe w naprawie równości na budowanych odcinkach oraz zagraniczne w zakresie optymalizacji tekstury nawierzchni betonowych autostrad (OAT)

W drugim dniu V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI odbyły się sesje, prezentujące tematy związane z budową dróg betonowych i asfaltowych oraz nośnością i dużymi obciążeniami. W grupie zagadnień dotyczących znaczenia mieszanek mineralno- asfaltowych omówiono  m.in. badanie mieszanek mineralno-asfaltowych w warunkach ścinania przy kontrolowanej sztywności. (IBDiM)

Trzeci dzień konferencji poświęcony został problematyce Asset Management - zarządzaniu nawierzchniami w teorii i w praktyce. Odbyła się także sesja na temat metod napraw, wzmocnień oraz dodatków stosowanych w budownictwie drogowo- mostowym. 

Pobierz program V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2018

Szczegółowe sprawozdanie organizatorów z V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2018 ukaże się na stronie internetowej: www.konferencjespecjalistyczne.pl

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1