O drogach przyszłości na V Warmińsko-Mazurskim Forum Drogowym

włącz . Opublikowano w Targi, szkolenia, konferencje, spotkania drogowców

Wywiad Anny Rogalińskiej z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, Dyrektorem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Wywiad Anny Rogalińskiej z Waldemarem Krolikowskim, Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Hasłem tegorocznego V Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego, które odbyło się w Rynie były „Drogi przyszłości”. Konferencję zorganizowali: ZarządDróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz Polski Kongres Drogowy. Tematy sesji wytyczały drogi do postępu w dziedzinie technologii, procesów budowania i zarządzania drogami. Podczas Forum wręczono wyróżnienie „Zasłużony DrogowiecWarmii i Mazur”. W tym roku otrzymał je prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Prezentowane zagadnienia dotyczyły wyzwań, przed którymi w przyszłości staną drogowcy. Mówiono o zmianach, jakie czekają transport; o elektromobilności, autonomii ruchu, inteligentnych znakach drogowych i niezawodnych urządzeniach BRD. Wiele miejsca poświęcili eksperci technologiom nowoczesnych nawierzchni-zarówno asfaltowych, jak i betonowych. W bloku tematów związanych z zarządzaniem drogami ze szczególną uwagą uczestników spotkały się prezentacje systemów ITS oraz możliwości, jakie niesie zastosowanie na wszystkich etapach realizacji inwestycji infrastrukturalnych technologii BIM.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów filmowych z V Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego.

Przygotowała: Anna Rogalińska

KameraViaexpert_long_1