Podsumowanie V Krakowskich Dni Nawierzchni 2018

włącz . Opublikowano w Pozostałe informacje

KDN1819

Trwają podsumowania V KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI 2018, które odbyły się w dniach 14-16 listopada. Podczas tegorocznej edycji obchodziliśmy podwójny jubileusz: piątego wydarzenia nawierzchniowego i trzydziestego spotkania z cyklu KONFERENCJE SPECJALSITYCZNE nauka-praktyka-biznes.

Tegoroczną edycja konferencji, przypadającą trzy dni po rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, otworzyła Sesja 100-lecia niepodległości w drogownictwie. Do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zaprosiliśmy przedstawicieli najważniejszych instytucji, stowarzyszeń, organizacji i przedsiębiorstw z branży infrastruktury komunikacyjnej. Sesji historycznej towarzyszyło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

Spotkanie odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat nad wydarzeniem objęły również najbardziej aktywne i znaczące w branży stowarzyszenia, instytucje i ośrodki naukowe: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, KLIR, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, SITK Oddział w Krakowie, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Politechnika Krakowska, Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Polski Kongres Drogowy, Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych, Stowarzyszenie Producentów Cementu oraz Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Partnerem Specjalnym V Krakowskich Dni Nawierzchni była firma Eurovia Polska S.A. Ogromną rolę w wydarzeniu odegrali również Partnerzy: Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., OAT Sp. z o.o., ORLEN Asfalt Sp. z o.o. oraz Pracownia Inżynierska Klotoida Sp. z o.o. Sp. k. Konferencję współtworzyli także: Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego, MARBET WIL Sp. z o. o., SOLVTECH, PROJPRZEM MAKRUM S.A.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowali: kwartalnik DROGI, portal ViaExpert, portal edroga, Radio Kraków. Lista wniosków ze spotkania zostanie opublikowana w kwartalniku DROGI.

Podczas wydarzenia w trakcie 9 sesji tematycznych wygłoszone zostały 32 referaty dotyczące: recyklingu i ekologii, wymagań technicznych, wzmocnień i naprawy nawierzchni, asfaltów, w tym również asfaltów wysokomodyfikowanych , betonu cementowego, mieszanek mineralno-asfaltowych oraz nośności i trwałości zmęczeniowej nawierzchni.

W ramach przerw pomiędzy obradami, wyemitowane zostały prezentacje dotyczące historii i działalności organizacji i stowarzyszeń branżowych. Konferencji towarzyszyła również wystawa, w trakcie której poza aktywnymi przedsiębiorstwami i instytucjami działającymi w obszarze drogownictwa  zaprezentowało się również Muzeum Drogownictwa w Szczucinie.

Organizatorzy serdecznie dziękują za udział oraz gorącą polemikę, wymianę poglądów i doświadczeń w trakcie dyskusji, na jej podstawie opracowane zostaną wnioski z Konferencji, które wkrótce ukażą się na stronach.

Wkrótce na stronie poświęconej konferencji pojawi się relacja fotograficzna z wydarzenia oraz wygłoszone prezentacje w wersji do pobrania.

Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach z cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes. Kolejna edycja KRAKOWSKICH DNI NAWIERZCHNI odbędzie się 20-22 listopada 2019 r.

Źródło: Media-Pro Polskie Media Profesjonalne