Drogowe inspiracje Emiliana Kamińskiego

włącz . Opublikowano w Co o drogach mówią ... Gwiazdy?

KaminskiCo zrobić, by jakość dróg była lepsza a jazda po nich wyłącznie przyjemnością? Do udziału w dyskusji na ten temat ViaExpert zaprasza nie tylko specjalistów. Spostrzeżenia osób spoza branży często okazują się cenne i inspirujące .Czy na przykład ktoś może mieć bardziej twórcze spojrzenie na problem niż ... artyści?

Na Portalu Budownictwa Komunikacyjnego ViaExpert o drogach - mówią więc gwiazdy: teatru, sceny i estrady. Nie jako artyści lecz - użytkownicy dróg!

Zapraszamy na rozmowę ze znanym aktorem  Emilianem Kamińskim.

KameraViaexpert_long